Eskortpluton i fokus

Chefen, Force Commander, för Nordic Battlegroup Stefan Andersson har nu, för en andra gång, besökt alla truppbidragande länder. Sist ut var Norge dit han reste med chefen för NBG:s logistikbataljon Niclas Wetterberg och Monica Larsson, Gender Advisor.

Soldater ur eskortpluton, förbereder utvärdering efter genomfört moment Foto: Jonas Waltari / Försvarsmakten
Genderadvisor Monica Larsson följer plutonen efter eldöverfallet.
Genderadvisor Monica Larsson följer plutonen efter eldöverfallet. Foto: Jonas Waltari / Försvarsmakten
Force Commander, Stefan Andersson, prioriterar kontakten med soldaterna och genomför många förbandsbesök.
Force Commander, Stefan Andersson, prioriterar kontakten med soldaterna och genomför många förbandsbesök. Foto: Försvarsmakten
Genderadvisor Monica Larsson följer plutonen efter eldöverfallet. Foto: Jonas Waltari / Försvarsmakten
Force Commander, Stefan Andersson, prioriterar kontakten med soldaterna och genomför många förbandsbesök. Foto: Försvarsmakten

På programmet stod bl.a. ett övningsmoment där man kunde följa hur eskortplutonen agerade under ett eldöverfall:
– Plutonen ger onekligen ett intryck av att vara väl samövad och jag känner mig mycket trygg i deras sätt att hantera en stridsituation, säger Niclas Wetterberg.

Plutonen ingår normalt i Telemarksbataljonen och utgörs av fast anställda soldater. Huvuddelen av soldaterna har erfarenhet ifrån operationer i områden som Afghanistan eller Kosovo. Eskortplutonen i NBG 11 ingår i logistikbataljonen: 
– Eskortplutonen är en viktig komponent i bataljonen för att kunna skydda våra transporter och därmed möjligheten understödja stridsgruppen, även i områden med en hög hotnivå, säger
Niclas Wetterberg

En annan programpunkt under dagen var Monica Larssons gender-genomgång med eskortplutonen. I och med detta utbildningspass så har Monika Larsson genomfört utbildning med i stort sett alla förband som ingår i Nordic Battlegroup.
– En djup förståelse för soldaternas verksamhet och uppgifter är nödvändigt för att kunna arbeta in relevanta genderperspektiv i verksamheten, säger hon. Gender berör alla enheter och funktioner, men det är svårt för dessa att själva se hur detta ska göras. Där ligger en av genderrådigivarens viktigaste roller, att i dialog med förbanden bryta ner uppgiften i relevanta uppgifter, vilket jag nu fått möjligheten att göra även med den här enheten, konstaterar hon.

Det här var, som tidigare nämnts, Force Commanders sista förbandsbesök och han är nöjd med vad han fått uppleva:
– Samtliga sex samarbetsländer tar sin uppgift på största allvar och även denna gång blev jag imponerad av såväl den erfarenhet som finns hos soldater och chefer från internationella insatser och även den höga ambition länderna har att leverera det som överenskommits. Nu gäller det att inte tappa vårt huvudfokus utan att fortsätta lösa vår uppgift och vara beredda att leverera det EU beslutar, avslutar Stefan Andersson.