Engagerat nätverksmöte i Halmstad

Den nya frivilliga militära grundutbildningen (GMU) och det nya insatsförsvaret med anställda gruppbefäl, soldater och sjömän innebär stora förändringar för alla som arbetar i Försvarsmakten. Aldrig har det årliga nätverksmötet där man lär mer och utbyter erfarenheter om ledande och lärande samlat så många deltagare. Med stort engagemang diskuterades allt från hur man tränar sig för att hantera döden i yrkesrollen till erfarenheter av GMU, rekrytering och yrkesvägledning.

Rekordstort deltagarantal och stort engagemang präglade årets nätverksmöte om lärande och ledande. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
– Varje individ förväntar sig att bli sedd under utbildningen, säger Jacob Flodén, införandegruppen GMU.
– Varje individ förväntar sig att bli sedd under utbildningen, säger Jacob Flodén, införandegruppen GMU. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
– Man bör lägga tid på det viktiga yrkesvägledningssamtalet, betonar Thom Gustafsson, yrkesvägledare på P 7.
– Man bör lägga tid på det viktiga yrkesvägledningssamtalet, betonar Thom Gustafsson, yrkesvägledare på P 7. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
– Varje individ förväntar sig att bli sedd under utbildningen, säger Jacob Flodén, införandegruppen GMU. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
– Man bör lägga tid på det viktiga yrkesvägledningssamtalet, betonar Thom Gustafsson, yrkesvägledare på P 7. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten

– Jag lockades av seminarieutbudet och att få ta del av andras erfarenheter av alla nya situationer, säger Tony Petersson, chef för 72:a mekaniserade bataljonen på P 7 i Revingehed. För att minska startsträckan i mitt eget arbete är det viktigt att vara här!

GMU – en bra utbildning

Intresset och engagemanget för alla förändringar inom Försvarsmakten är stort. Jacob Flodén, vid Militärhögskolan Halmstad, en av fyra medarbetare i Försvarsmaktens införandegrupp för GMU, beskriver målsättningen att skapa en mycket bra utbildning som i princip ska vara självrekryterande tack vare sin attraktionskraft.
– Vi har hittills träffat nöjda rekryter, i vissa fall helt lyriska, konstaterar Jacob Flodén. De uttrycker att de växer som människor och lär sig massor av nya saker i högt tempo.

Yrkesvägledning som en ”röd tråd” genom karriären

Alla är överens om att den personliga relationen med potentiella medarbetare är mycket viktig. Det första mötet med en yrkesvägledare för att verkligen diskutera sin framtid i Försvarsmakten sker under antagningsprövningarna. Samtalet ska kännas positivt, avspänt och kunna vara ett bra beslutsunderlag för varje enskild sökande som ska fatta ett viktigt beslut om sin framtid.
– Vår attityd och inställning är jätteviktig, säger Thom Gustafsson, yrkesvägledare på P 7. Om vi är positiva och ger individen tid är chansen mycket större att vi lyckas rekrytera en blivande medarbetare till Försvarsmakten som kommer på rätt plats i organisationen.
En professionell yrkesvägledning ska löpa som en ”röd tråd” genom hela den tid som individen väljer att engagera sig i Försvarsmakten – genom GMU och fortsatt utbildning och anställning.

Erfarenheter genom pilotprojekt 

62: a luftvärnsbataljonen på Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad har skaffat sig viktiga erfarenheter genom sitt pilotprojekt med tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T. I november 2010 genomfördes en särskild övning förband med 111 frivilligt deltagande soldater. De intervjuades av FMLOPE (Försvarsmaktens Enhet för Ledarskap och Pedagogik) som stödjer förbandet i dess utvecklingsarbete.
– Jag saknade de gröna kläderna en tid efter det att jag gjort min värnplikt vid bataljonen, säger Henrik Twetman, tidvis tjänstgörande soldat och tillika student i London med inriktning mot politik och utveckling. Jag har varit i mission i Kosovo och vill ha möjlighet att åka på fler missioner. Gemenskapen är också en viktig drivkraft för mig.
Han delar intervjuundersökningens slutsatser om drivkrafter och förväntningar som GSS/T. Man vill komma in och öva för att upprätthålla sin kompetens. Med regelbunden information som ger möjlighet till planering av det civila livet ser man inte konflikter mellan det civila jobbet och tjänstgöringen i Försvarsmakten. Ett professionellt bemötande som präglas av jämlikhet och respekt, tillgång till bra utrustning och möjlighet till personlig kompetensutveckling är andra viktiga framgångsfaktorer.