En trotjänare har landat

Helikopter 4 har verkat i Försvarsmakten i mer än fem decennier. Under tisdagen genomfördes den allra sista flygningen i Försvarsmaktens regi och efter landning överlämnades den som flygande historiemaskin till Aeroseum i Göteborg.

Helikopter 4 går nu till historien. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopter 4 eskorteras av veteranflygplanet SK16.
Helikopter 4 eskorteras av veteranflygplanet SK16. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljchef Magnus Westerlund tackade besättningen efter genomförd flygning.
Helikopterflottiljchef Magnus Westerlund tackade besättningen efter genomförd flygning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljchefen överlämnade loggboken till museichef Roger Eliasson.
Helikopterflottiljchefen överlämnade loggboken till museichef Roger Eliasson. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopter 4 eskorteras av veteranflygplanet SK16. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljchef Magnus Westerlund tackade besättningen efter genomförd flygning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljchefen överlämnade loggboken till museichef Roger Eliasson. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Det finns få, om ingen luftfarkost i den svenska militärhistorien som verkat under så lång tid och blivit så symbolisk som helikopter 4. De första två Boeing Vertol 107 överlämnades till marinen den 20 augusti 1963, och har sedan dess under de gångna 48 åren tjänat Försvarsmakten väl.

Ceremoni

Den sista flygningen startade vid tredje helikopterskvadronen i Ronneby och avslutades på Göteborg City Airport med en officiell överlämningsceremoni till Aeroseum. Magnus Westerlund, chef för Helikopterflottiljen överlämnade med varm hand helikopter 4, med anropssignal Y70, till museichef för Aeroseum, Roger Eliasson.


– En trotjänare går nu in i en ny epok. Helikopter 4 har mycket att ge i sin nya roll och särskilt Y70 att som flygande museihelikopter berätta för eftervärlden om verksamheten som bedrevs av Försvarsmakten såväl under som efter kalla kriget. Härmed lämnar Försvarsmakten över denna Madame till en välförtjänt pensionering! Ta väl hand om henne, sade Magnus Westerlund.

Aeroseum var oerhört lyckliga att ha tilldelats helikoptern som är kontrollflugen och klar med hundra friska flygtimmar till nästa D-service.

Uppslutning

På plats i Göteborg fanns såväl press, VIP- inbjuda, personer ur olika kamratföreningar som anhöriga till besättningen, för att än en gång höra det pampiga ljudet som helikoptern frambringar och ta emot den vid landningen. Vid starten i Ronneby eskorterades helikoptern av helikopter 10 och helikopter 15 för att i Göteborg bli eskorterad av veteranflygplanet SK16, innan den kom in för sin sista landning.

Kärleken förenar…

Den här helikoptertypen är unik, men det unika består numer också att det endast finns ett fåtal exemplar kvar i världen, vilket trissar upp underhållskostnaderna. Detta, teknikutvecklingen och de beslut om nyanskaffningar av modernare system som skett har resulterat i att ett totalavvecklingsbeslut fattades i december 2010 av helikopter 4.

– Man kan tycka vad man vill om ett sådant beslut, men jag är säker på att vi alla här kan förenas i kärleken till denna speciella helikopter, avslutar Magnus Westerlund.

Helikopterflottiljen fokuserar nu på mottagandet av helikoptersystem HKP14 och HKP16, den stundande insatsen i Afghanistan med HKP10 samt den fortsatta sjöoperativa utvecklingen och beredskapen för NBG med HKP15.