En tillfällig marinbas

Nu har den första av tre i den svenska övningsserien Swenex avverkats. Sjöstridskrafterna övade i havet runt Gotland och på land, utanför Västervik hade Marinbasen upprättat en tillfällig bas. – Vi har sett till att de har haft ett område där fartygen kunde förtöja och försörja sig med drivmedel och förnödenheter samt att de kunde få teknisk support, säger Anders Welltén som har varit chef för den tillfälliga basen.

En tillfällig marinbas, den här gången i Västervik, under övningen Swenex. Foto: Stefan Norlin/Försvarsmakten
"Vårt boende här har vi löst genom att bo i en nedlagd färjeterminal" säger Anders Welltén, chef för styrkan.
"Vårt boende här har vi löst genom att bo i en nedlagd färjeterminal" säger Anders Welltén, chef för styrkan. Foto: Stefan Norlin/Försvarsmakten
"Vårt boende här har vi löst genom att bo i en nedlagd färjeterminal" säger Anders Welltén, chef för styrkan. Foto: Stefan Norlin/Försvarsmakten

Swenex står för Swedish Naval Exercise och är en övningsserie i tre delar som går ut på att förbanden ska kunna samordna sina övningsbehov och få möjlighet att öva tillsammans. Till skillnad från andra övningar som ofta sker gemensamt med andra länder och där man övar efter ett scenario, övar man under Swenex det förbanden har behov av att enskilt öva. Swenex innehåller därför många momentövningar.  För Marinbasens del handlar det om att "helt enkelt" upprätta en tillfällig marinbas där den behövs för att sjöstridskrafterna ska kunna lösa sina uppgifter. FNSU, Forward Naval Support Unit, som styrkan från Marinbasen benämns, bestod under den här övningen av ett 15-tal personer varav två tredjedelar av styrkan var nya för uppgiften.

– För oss handlar det om att få till rutiner för vem som gör vad. Vi har också jobbat en del med vår förbandsutvecklingsplan. Hur många vi behöver vara och vad vi behöver ha för att kunna utföra vår uppgift, säger Anders.
De uppgifter som ska lösas sträcker sig från vem som ska ta hand om disken efter att de har ätit till att ordna med transporter av skiftande slag mellan fastlandet och fartygen till havs. Transporterna kan vara av till exempel personal, reservdelar och förnödenheter. De har även haft inlånad personal från bland andra MARA, Marinens Radio och från Ekipagekompaniet då förbandet idag inte är fullt bemannat. Med sig har de också fyra lastbilar med släp, lätta personterrängbilar, åtta containrar, elverk och kran.  

– Vårt boende här har vi löst genom att bo i en nedlagd färjeterminal. Hela styrkan får plats i samma hus och vi sover i kontorsutrymmen på fältsängar, säger Anders.