Eld och lågor…

Räddningstroppens uppgifter är att upprätthålla räddningstjänst för flygverksamhet enligt RML-F (Regler för militär luftfart flygplats) kap 6, samt beredskap för brand och övriga olyckor på kompaniets basområde - ett arbete som kräver full koncentration.

Räddningstropppen är nu mitt uppe i sitt befattningsskede det vill säga själva brandmannautbildningen. Foto: ErikMohlander/ Försvarsmakten
Att täta läckor var en blöt övning.
Att täta läckor var en blöt övning. Foto: ErikMohlander/ Försvarsmakten
Det gäller att ha full koncentration och fokus för att snabbt få kontroll på elden.
Det gäller att ha full koncentration och fokus för att snabbt få kontroll på elden. Foto: ErikMohlander/ Försvarsmakten
Från vänster: Johansson, Norén och Kensén efter genomförd brandutbildning.
Från vänster: Johansson, Norén och Kensén efter genomförd brandutbildning. Foto: Erik Mohlander/ Försvarsmakten
Att täta läckor var en blöt övning. Foto: ErikMohlander/ Försvarsmakten
Det gäller att ha full koncentration och fokus för att snabbt få kontroll på elden. Foto: ErikMohlander/ Försvarsmakten
Från vänster: Johansson, Norén och Kensén efter genomförd brandutbildning. Foto: Erik Mohlander/ Försvarsmakten

Sjukvårds och räddningsplutonen vid Insatskompaniet består av två troppar en räddningstropp och en sjukvårdstropp. Att blanda sjukvård och räddning i en pluton är ett eget koncept som Helikopterflottiljen har tagit fram på grund av att de saknar fälthållning, vilket är den funktion som Flygvapnet normalt samordnar med räddning för att skapa en R3-pluton (räddning, röjning, reparation).

Soldaterna som ingår i plutonen består av 11-månadersfrivilliga soldater som ryckte in efter sommaren 2010 och som dessförinnan har genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU). Soldaterna har därefter genomfört en hel del skilda utbildningar beroende på vilka arbetsuppgifter de ska ha. Soldater som ska fungera som fordonsförare har exempelvis genomgått fordonsutbildning, medan andra har genomfört gruppchefsutbildning, pansarskott och grupps strid och motorsågsutbildning. Efter jul har de även genomfört högvaktstjänst samt specifik utbildning på räddningsbilarna.

Befattningsskede

Plutonen har nu kommit in i befattningsskedet det vill säga själva brandmannautbildningen. De utbildas enligt Luftstridsskolans R3-skolas utbildningsplan för militära flygplatsbrandmän som kvalitetssäkras av skolans personal. Med vid utbildningen är även de två GSS soldater som anställdes veckorna före jul som brandmän.

Det första skedet i utbildningen till brandman består av rökdykning som skett enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för skydd 2007:7 som är det civila regelverk som styr rök- och kemdykning. Under vecka 10 genomfördes utbildningen i Kvarn och bestod av grundläggande materielkunskap och kalla rökdyk i den nya SIB-anläggning (Strid i bebyggelse) som byggts i Kvarn, medan man under vecka 11 omgrupperade till Berga. På Berga finns en av Marinens två anläggningar för skyddstjänst. Det är första gången som räddningstjänst ur Flygvapnet övade på Berga, och såväl soldaterna som befälen var mycket nöjda med brandövningsplatsen. På Berga finns det nämligen två rökövningshus. Det ena eldades med diesel som ger en tjock svart rök som smutsade ner soldaterna något helt otroligt medan det andra huset var en värmeträningsanläggning som eldades med gasol och fibrösa material. Soldaterna fick även möjlighet att prova på Marinens anläggning för att täta läckor, vilket var en oerhört uppskattad, men blöt övning.

Fler övningar…

Det som väntar för soldaterna framgent är den specifika flygplatsbrandmannautbildningen som sker såväl på Malmen i Linköping i samarbete med Flygplatsenhetens Räddningstjänst och Försvarets Materielverk som på R3-skolans övningsplats i Halmstad. Därefter väntar en kompaniövning och Flygvapnets slutövning som kommer att äga rum i Hagshult.

God samverkan

Sjukvårds- och räddningsplutonen har ett mycket gott samarbete med Flygplatsräddningstjänsten på Malmen, både gällande utbildning och materiel, samt att plutonens insatsledare ofta tjänstgör som insatsledare på flygplatsen såväl för att förstärka flygplatsräddningstjänsten som för att få tillfälle att jobba "skarpt" med räddningstjänst.