"Det syns i ögonen att de är beredda"

Nu är det dags igen – Försvarsmaktens strategiska reserv, soldater och officerare från Södra skånska regementet P 7 förstärker insatsen i Afghanistan. För en del är det första gången, för andra är det snart en vana. Och de som möter dem i Afghanistan är till stor del kollegorna från regementet.

Soldat ur strategisk reserv och C-17 Globemaster på Sturup, Malmö flygplats. Foto: Försvarsmakten
Ombordstigning på C 17.
Ombordstigning på C 17. Foto: Försvarsmakten
Överste Jan Pålsson, regementschef vid Södra skånska regemetet P 7.
Överste Jan Pålsson, regementschef vid Södra skånska regemetet P 7. Foto: Marie Rosenqvist/Försvarsmakten
Ombordstigning på C 17. Foto: Försvarsmakten
Överste Jan Pålsson, regementschef vid Södra skånska regemetet P 7. Foto: Marie Rosenqvist/Försvarsmakten

– Ni får hälsa våra kamrater och kollegor när ni kommer fram. Ni gör ett viktigt jobb och ni är behövda, säger överste Jan Pålsson, chef Södra skånska regementet.

En avskedskommitté står uppställda i det för dagen blåsiga Skåne, styrkan som ska åka iväg urskiljer sig i sina sandfärgade uniformer. En samlad stämning råder när chefer, vänner och kollegor tar farväl. Bussen står uppställd, utanför finns den bruna påsen med färdkost. En efter en kliver soldaterna in i bussen. Somliga ser sig om över axeln, andra verkar redan ha färdats till det nya.

Jätteplanet C-17 är det som ska ta truppen till Afghanistan. Vid ankomsten till flygplatsen är planet inte riktigt redo för ombordstigning. Det öppnar upp för möjligheten att beundra och fotografera. Vissa passar på att vila lite, andra fikar. Regementschefen är nöjd efter avskedsceremonin.

– Vår strategiska reserv har en lång beredskap. Det syns i ögonen att de är beredda. De är redo att göra den här typen av insatser, och givetvis andra också, med mycket kort varsel och med stor professionalism, säger överste Jan Pålsson som delade ut medaljer till enheten sist de kom hem från ett liknande uppdrag.

Uppdragen är olika långa och det är inte alltid lång framförhållning mellan dess att en order kommer till dess att den verkställs. Men för dem som tar anställning i ett insatsförband med den här typen av beredskap är det en självklarhet.

– För många är insatserna, eller vetskapen om att det kan bli insats, det som motiverar till att ständigt träna och öva. Insatserna i exempelvis Afghanistan blir kvittot på att vi har lagt fokus på rätt saker här hemma, och att vi håller den höga nivå som vi eftersträvar, säger Jan Pålsson.