”Det sitter i huvudet”

Att bli ensam och separerad från sina kamrater mot sin vilja är något som kan hända. Det enda som är viktigt för den personen är att överleva, bli funnen och få komma tillbaka hem. Då gäller det att ha de rätta kunskaperna för att klara det.

Undsättningsteamet närmar sig den nödställde personen som intagit en position på knä med händerna på huvudet och vapnet på marken som signalerar "inget hot". Foto: Louise Levin
För att signalera vart du befinner dig kan du fästa en lysstav i ett snöre och snurra runt den. – Folk där ute ska veta att de alltid kan bli undsatta, säger instruktör Mats Okmark.
För att signalera vart du befinner dig kan du fästa en lysstav i ett snöre och snurra runt den. – Folk där ute ska veta att de alltid kan bli undsatta, säger instruktör Mats Okmark. Foto: Louise Levin
Per-Erik Nilsson med ett fickminne som det finns praktiska tips i för den som blir isolerad.
Per-Erik Nilsson med ett fickminne som det finns praktiska tips i för den som blir isolerad. Foto: Louise Levin
För att signalera vart du befinner dig kan du fästa en lysstav i ett snöre och snurra runt den. – Folk där ute ska veta att de alltid kan bli undsatta, säger instruktör Mats Okmark. Foto: Louise Levin
Per-Erik Nilsson med ett fickminne som det finns praktiska tips i för den som blir isolerad. Foto: Louise Levin

I Expeditionary Air Wing, EAW, finns personal som arbetar med att undsätta personal som har blivit isolerad, eller av någon annan orsak behöver hjälp att återföras till förbandet, så kallad Personnel Recovery.

För att veta hur de som behöver hjälp och de som hjälper ska uppträda finns det rutiner och bestämmelser. All personal som är i internationella insatser, eller planerade mot, ska ha den utbildningen. Därför anordnas anpassade utbildningar för personalen i SERE. Förkortningen står för Survival, Evasion, Resistance och Extraction.

– Viljan att överleva är avgörande. Det sitter i huvudet, säger Niclaz Wictorsson instruktör i SERE-utbildning.

Utbildningen avslutas med att öva på att bli hämtad, en så kallad Link-up, vilken kan genomföras med fordon eller helikopter. Den nödställde ska sitta på knä med ryggen vänd mot undsättningsteamet och händerna ovanför huvudet beredd att svara på specifika frågor som identifierar att det är rätt person som teamet hämtar.

– Jag känner större trygghet nu när jag känner till procedurerna och vad jag ska vidta för åtgärder när jag blir hämtad, säger Per-Erik Nilsson.