Chefen Ing 2 i Kosovo

Fram till början på april har 22. ingenjörbataljon vid Ing 2 huvudansvaret för den svenska insatsen i Kosovo.  För att få en uppfattning om situationen på plats och för att på bästa sätt förbereda inför KS26, som förbandet ansvarar för, följde chefen Ing 2 verksamheten under några dagar i Kosovo.

Chefen för Ing 2, överste Tommy Karlsson i Gracanica tillsammans med chefen för ett av samverkansteamen, Sven-Olof Grenholm. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Samverkansteamet i Pristina träffar ofta studenter från universitet.
Samverkansteamet i Pristina träffar ofta studenter från universitet. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Samverkansteamet i Pristina träffar ofta studenter från universitet. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Ett stort och historiskt arbete för KS22 är avvecklingen av Camp Victoria, som byggdes upp 1999. C Ing 2 fick en tur på området där campen en gång funnits och samtidigt lite information om hur arbetet med avvecklingen går.

I motsats till avveckling så har samverkansteamen en positiv och utvecklande framtid att möta. Liason and Monitoring Team (LMT), som samverkansteamen heter på engelska, har under de senaste månaderna flyttat in i sina hus i Pristina och Gracanica. Deras verksamhet är i full gång och de kan lämna över sina uppgifter och rutiner i husen på ett bra sätt till kollegorna i KS23. Vid bägge besöken av LMT fick chefen Ing 2 möjligheten att följa med och se deras arbetsområden och vilken miljö de arbetar i.

Under tiden i Kosovo träffade chefen anställda vid Ing 2 för att lyssna av hur de har det men även för att uppdatera om läget hemma i Sverige och vid förbandet.

Redan nu till hösten påbörjas arbetet inför KS26 där organisation och rekrytering står i fokus.