Budgetunderlag 2012 – omfattande förändringsarbete

Försvarsmakten lämnar idag budgetunderlaget för 2012 till regeringen. Där framgår att verksamheten präglas av ett omfattande förändringsarbete. Under året har Försvarsmakten genomfört sin verksamhet med god kontroll över ekonomin och inom tilldelad ram. Fram till 2014 har Försvarsmakten en balanserad ekonomi.

För att behålla planerad takt i reformeringen förutsätts att Försvarsmakten från 2013 och framåt får disponera frigjorda ekonomiska medel utifrån de rationaliseringar som försvarsstrukturutredningen förväntas föreslå. I sin planering har Försvarsmakten gjort ett antagande om 700 miljoner kronor i frigjorda ekonomiska medel för åren 2013 och 2014.

Försvarsmakten fokuserar på de två viktigaste områdena införandet av insatsorganisation 2014 och personalförsörjningsreformen. Dessa områden kommer att öka Försvarsmaktens tillgänglighet.

Ett vidmakthållande av insatsorganisationen efter 2015 kräver ökade medel främst inom materielförsörjningen. Därtill finns det osäkerheter och risker för kostnadsutvecklingen avseende framtida personalförsörjning exempelvis för rekrytering.

Vad avser framtida behov av förmågehöjning inom stridsflygsystemet fortsätter Försvarsmakten att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag och planerar att återkomma i budgetunderlaget för 2013.