Brandsläckning på schemat

– Man kan inte mer än släcka en brand, säger Roger Mattsson, kursledare. Men man kan släcka branden på olika sätt och då kan man studera hur brandförloppet utvecklas med värme, rök och eldens spridningsintensitet.

Kursdeltagarna lärde sig både om brandförlopp och släckteknik. Foto: Sven-Erik Nörell/Försvarsmakten
Deltagarna fick följa och påverka brandförloppet i en övningscontainer. Innan övningen börjar är det mycket viktigt att kontrollera skyddskläderna.
Deltagarna fick följa och påverka brandförloppet i en övningscontainer. Innan övningen börjar är det mycket viktigt att kontrollera skyddskläderna. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten
Deltagarna fick följa och påverka brandförloppet i en övningscontainer. Innan övningen börjar är det mycket viktigt att kontrollera skyddskläderna. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten

Nyligen genomförde Luftstridsskolans R3-sektion i Halmstad en utbildning i brandförlopp och släckteknik. R3 står för räddning, röjning och reparation. Deltagare på kursen var personal ur flygvapnets R3-funktion räddning. Siktet var inställt på att dela med sig av sina egna erfarenheter men även se vad som tillkommit på ”släckningsarenan”.

Följa brandens tillväxt

Målet med kursen var att kunna följa brandens tillväxt och hur den utvecklas till en fullt utvecklad brand i en övningscontainer. Deltagarna fick påverka brandens utveckling. För att kunna medverka i utbildningen och arbetet i containern var det ett krav att deltagarna uppfyllde de fysiska kraven för rökdykare. Som personligt skydd mot värmen, röken och lågorna använde rätt skyddsklädsel. Det är viktigt att kontrollera skyddsklädseln innan deltagarna sätter sig tillrätta i containern för att starta ett nytt brandförlopp.

Deltagarna på kursen jobbar inom räddningstjänsten på flygflottiljerna, bland annat med räddningstjänst. Samtidigt är de engagerade i utbildningen av sina arbetskollegor och av nyanställda. Kursdeltagarna och instruktörerna på kursen kom från F21 i Luleå, Helikopterflottiljen i Linköping, F7 i Såtenäs samt från F17 i Ronneby.

Prova på arbetsledarrollen

Under kursen växlade övningarna mellan både instruktörsledda och elevledda övningar. Anledningen var att låta eleverna känna sig för i rollen som arbets- och övningsledare med allt vad det innebär från planering till genomförande och efterberedelser. Till sin hjälp hade kursdeltagarna sina nyvunna kunskaper från veckan.

För vissa delar i kursen åkte man till Revinge i Skåne, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en anläggning. Här genomfördes praktiska och teoretiska övningar i strålföringsteknik och ventilation. Deltagarna fick också utbildning i nyheter och uppdateringar i Arbetsmiljöverkets författningssamling, särskilt sådant som rör ansvaret som arbets- och övningsledare.

Kursen, som pågick en vecka, avslutades med en genomgång av olika byggnadskonstruktioner och olika byggnadsmaterials egenskaper vid värme och brandpåverkan.