Att lära sig försvara

Försvara är namnet på projekt nummer tre i den grundläggande militära utbildningen, GMU. När femte veckan av sammanlagt tolv inleds är det dags för rekryterna att lära sig att bland annat att lösa uppgift som post vid ett bevakningsobjekt, kunna skydda sig vid gasattack, använda handgranat och att skjuta på rörligt mål.

Rekryterna får lära sig att skjuta på rörligt mål. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Marinbasens Force Protection pluton står som vanligt för en bra förevisning.
Marinbasens Force Protection pluton står som vanligt för en bra förevisning. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Jimmy Regnell och Jacob Ranevall, båda nöjda så här långt.
Jimmy Regnell och Jacob Ranevall, båda nöjda så här långt. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Tobias Karlsson från Karlskrona har alltid varit intresserad av Försvarsmakten och skulle gärna arbeta i insatsstyrkan.
Tobias Karlsson från Karlskrona har alltid varit intresserad av Försvarsmakten och skulle gärna arbeta i insatsstyrkan. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Marinbasens Force Protection pluton står som vanligt för en bra förevisning. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Jimmy Regnell och Jacob Ranevall, båda nöjda så här långt. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Tobias Karlsson från Karlskrona har alltid varit intresserad av Försvarsmakten och skulle gärna arbeta i insatsstyrkan. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Den här dagen kändes luften ute på Rosenholms övningsområde något mildare och solen verkar vara lite närmre nu. Rekryterna har hunnit fram till vecka fem i den grundläggande militära utbildningen och har examinerats från Projekt 2 – ”Patrull”.
– Det har gått bra, vi har ett bra flyt i plutonen och alla klarade examinationen, berättar Jimmy Regnell 23 år och från Karlskrona.

Och som tidigare inleds även detta steg i utbildningen med en målbildsförevisning som Marinbasens Force Protection pluton står för. Scenariot den här gången är; att kompaniet har som uppgift att försvåra för motståndaren att infiltrera de södra delarna av Rosenholm för att andra förband ska kunna omgruppera sig.

Plutonen upprättar en postering inom tilldelat område och en spaningspatrull får i uppgift att lokalisera motståndaren. Efter en kraftig sammanstötning med plutonen, försöker motståndaren sig på en kringgående rörelse i avsikt att angripa från flanken. De upptäcks och plutonen besätter sina alternativa stridsställningar och bekämpar motståndaren med bland annat handgranat. I samband med det upptäcker någon rök från den riktning motståndaren befinner sig och därför varnar man för gas. Alla i plutonen skyndar sig därför att ta på sig sina skyddsmasker. I och med det momentet avbryts förevisningen.

– Det var häftigt att se vart man ska komma till och det ger en tankeställare om vad man behöver träna på, säger Tobias Karlsson 21 år och från Karlskrona om förevisningen de nyss fått se. Jacob Ranevall 19 år och från Stockholm tycker att det börjar sätta sig nu.
– Nu börjar man känna igen tecknen soldaterna gör till varandra under förevisningarna berättar Jacob.
Rekryterna i sina respektive plutoner marscherar iväg till sina skjutbanor. De börjar direkt öva ett av de moment som ingick i förevisningen, nämligen att skjuta mot rörligt mål.

I det här projektet ingår tre fältdygn då rekryterna kommer att få skjuta skarpt med sina vapen och lära sig att kasta handgranat. De kommer också att ha tillpassningskontroll av skyddsmask vilket görs i tårgaskammare. Som tidigare projekt avslutas det med en examination. Tre späckade veckor att se fram emot.