Återvänder hem till Sverige

Övningen är slut och striderna klingade av under tisdagen den 29 mars i området kring Bardufoss. Nu inleds transporterna hem.– Nu återvänder förbanden till sina ordinarie garnisoner. Militärpolisgruppen flyger till Stockholm via Oslo. Personal från Bodens garnison kör fordon till Boden och huvuddelen av jägarskvadronens personal flygs hem med Försvarsmaktens C-130 Hercules, övrig materiel transporteras till Arvidsjaur, säger Urban Edlund, kontingentschef.

Bergsplutonen från Arméns jägarbataljon inför övningens avslut. Foto: Torbjörn F Gustafsson
Dennis Bäckman och Stefan Gren från Bodens garnison höll ut i det sista under Cold Challenge 2011. De utbildade norska dykare under övningen. En fortsättning på ett långvarigt utbildningsutbyte Sverige och Norge genomför.
Dennis Bäckman och Stefan Gren från Bodens garnison höll ut i det sista under Cold Challenge 2011. De utbildade norska dykare under övningen. En fortsättning på ett långvarigt utbildningsutbyte Sverige och Norge genomför. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Deltagare från Arméns jägarbataljon under Cold Challenge 2011.
Deltagare från Arméns jägarbataljon under Cold Challenge 2011. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Dennis Bäckman och Stefan Gren från Bodens garnison höll ut i det sista under Cold Challenge 2011. De utbildade norska dykare under övningen. En fortsättning på ett långvarigt utbildningsutbyte Sverige och Norge genomför. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Deltagare från Arméns jägarbataljon under Cold Challenge 2011. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Övningen startade den 21 mars några mil norr om Bjerkvik och pågick i nordlig riktning längs i huvudsak väg E6 till norr om Bardufoss.
– Allt har gått mycket bra, våra norska värdförbands mottagande har varit långt över våra högt ställda förväntningar. Allt har fungerat och det märks tydligt att den norska Försvarsmakten är vana att genomföra större övningar med deltagare från andra nationer, säger Urban Edlund, kontingentschef.

Uppdraget slutfört - övningsändamålet är uppnått

Alla enheter ur jägarskvadronen är nu återsamlade till utgångsläget efter att ha avslutat övningen med en urnästling i terrängen.

Arméns jägarbataljon har genom denna övning tagit ytterligare viktiga steg i sin uppbyggnad som stående förband. Övningen har en hög tillämpningsgrad och är händelsestyrd, utan tillrättalägganden och det gör att vi i stor utsträckning kan ta sikte mot krigets krav. Varierande och besvärliga väderförhållanden, påfrestande terrängförhållanden och stundom extrema begränsningar i siktförhållanden samt en motståndare som fullt ut uppträder taktiskt realistiskt, har varit de främsta pedagogiska instrumenten under övningen.

De övningsändamål vi satte upp är uppnådda och därmed är uppdraget slutfört vad avser övningens genomförande i Nordnorge. Men det är först när all personal och all materiel är åter i Arvidsjaur och när vi har utvärderat taktik, stridsteknik, metoder, materiel, utrustning och organisationslösningar som övningen som helhet är avslutad. Under övningen fick två soldater lättare skador men deras omfattning konstaterades förstås senare, efter att de passerat alla steg i sjukvårdskedjan. En soldat skadades långt från närmsta väg i terrängen. Egna läkare och sjukvårdare omhändertog på plats och på mindre än 1 timme från händelsen befann sig personen på närmsta sjukhus genom helikoptertransport, allt under ledning av den särskilda organisation som fanns under övningen för att hantera sådana händelser. Soldaten är välbehållen och skadan var inte allvarlig.

Nästa år, under övningen Cold Response 2012 här i Nordnorge, deltar vi som sammansatt bataljonsförband eftersom jägarbataljonen då har vuxit ytterligare i personalvolym. I slutet av april rycker strax under 50 frivilliga soldater in för att genomföra tre månaders GMU och det är vår största fokus nu när denna övning är genomförd. Fram till den 30 april fortsätter ansökningar att komma in från soldater med en tidigare genomförd värnplikt bakom sig.

Denna övning och kommande övningar är grunden för jägarbataljonens förmåga att genomföra operationer och insatser, oavsett var detta sker. Operationer på djupet, i arktisk och subarktisk miljö och under vinterförhållanden är sannolikt ett av de svåraste militära uppdragen. Det är även vad jägarbataljonens föregångare har haft som inriktning och särart sedan flera decennier.

Slutord från Fredrik Alsenhag, chef S 3 och biträdande övningsledare för jägarbataljonen under övning Cold Challenge 2011.