Två fordon kolliderade på Livgardets övningsfält

Onsdagen den 23 februari, cirka klockan 20.00 kolliderade två fordon under en övning på Livgardets övningsfält. En soldat skadades lindrigt och är tillbaka på regementet efter sjukhusbesök.

Det var en personterrängbil 6, allmänt känd som ”Galten” som gled in i ett likadant, stillastående, fordon. Vid kollisionen träffades en soldat av det bakre stänkskyddet på den ena bilen. Soldaten transporterades i ambulans till Karolinska sjukhuset. Redan under natten kunde soldaten återvända till Livgardet. Soldaten har hela tiden varit vid medvetande och har själv kontaktat sina anhöriga för att berätta om det inträffade. Orsaken till olyckan är inte känd, men en utredning har påbörjats.