Terminsskifte på Karlberg

Första veckan i februari var det dags för den 217:e kursen att lämna Karlberg och gå ut till de funktionsskolor. Det innebär att de under ett år kommer att genomföra utbildning direkt knuten till deras respektive inriktningar. För många av kadetterna innebär det att en större del av utbildningen genomförs ute i fält eller till sjöss.

Backgastarna har genomfört den symboliska ankarlättningen. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Den 217:e kursen uppställd för lättningsceremoni.
Den 217:e kursen uppställd för lättningsceremoni. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Mats Danielsson, talar till kadetterna inför deras kommande utbildning.
Chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Mats Danielsson, talar till kadetterna inför deras kommande utbildning. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Kadetterna på den 218:e kursen tar emot skolans fana.
Kadetterna på den 218:e kursen tar emot skolans fana. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Den 217:e kursen uppställd för lättningsceremoni. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Mats Danielsson, talar till kadetterna inför deras kommande utbildning. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten
Kadetterna på den 218:e kursen tar emot skolans fana. Foto: Johanna Boström, Försvarsmakten

De tre terminerna på Karlberg avslutades på ett traditionellt sätt med en lättningsceremoni, vilken innebär att man symboliskt lättar ankar och ger sig ut på praktisk utbildning. Ceremonin kommer från Sjökrigsskolan i Näsby park där den startade på 1940-talet och genomfördes när kadetterna lämnade den mer teoretiska utbildningen på skolan för att gå ut till sjöss. Den lever vidare på Karlberg som en del av de marina traditionerna, från det att utbildningen av marinens officerskadetter flyttades till Karlberg 1999. Alla kadetter oavsett försvarsgren deltar i ceremonin.

Måndag den 7 februari var det så dags för kadetterna på den 216:e kursen att återvända till Karlberg från sina funktionsskolor. De skall nu genomföra sin sista termin före examen. Kadetterna börjar utbildningen på Karlberg under två veckors tid, för att därefter åka upp till Norrland i ett antal veckor och genomföra dels fortsatt vinterutbildning och dels en taktisk fältövning i Norrlandsterräng. När de kommer tillbaka har de ca 10 veckor på sig att skriva den uppsats som ingår i utbildningen på officersprogrammet. Terminen avslutas med en syntes där de kommer att få viss utbildning för internationell tjänst och genomföra en avslutande gemensam övning.

Första dagen i juli kommer kadetterna att ta sin examen från officersprogrammet, förutsatt att de är godkända på alla kurser. Måndagen den 4 juli kommer de sedan att tas emot som fänrikar på de förband som de sökt anställning vid.

Bilderna på sidan är från lättningsceremonin med den 217:e kursen. I samband med den ceremonin överlämnades också skolans fana från den 217:e kursen till den 218:e kursen. Detta är en symbolisk handling för överlämnandet av ansvaret att föra Karlbergs kadettraditioner vidare till den 218:e kursen som därmed blir traditionsbärare.