Sambandet optimeras inför insats

Ett fungerande datastöd är en del av stommen i det moderna försvaret, inte minst för EU:s stridsgrupp, Nordic Battlegroup.Men systemen tar inte hand om sig själva och i veckan samlades driftpersonal från alla delar av NBG för att uppgradera och göra fördjupade tester av systemen inför en eventuell insats.

NBG:s har under veckan genomfört systemövning. Syftet med systemövningen var att bli ännu bättre och mer effektiva inför en eventuell insats. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Försvarsmaktens ledningsinspektör generalmajor Anders Brännström som också är Sveriges förslag till ”Operation Commander” om NBG blir insatt, besökte övningen.
Försvarsmaktens ledningsinspektör generalmajor Anders Brännström som också är Sveriges förslag till ”Operation Commander” om NBG blir insatt, besökte övningen. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Jan Ödman, NBG:s sambandschef.
Jan Ödman, NBG:s sambandschef. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Försvarsmaktens ledningsinspektör generalmajor Anders Brännström som också är Sveriges förslag till ”Operation Commander” om NBG blir insatt, besökte övningen. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Jan Ödman, NBG:s sambandschef. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

NBG:s systemövning hölls denna gång i Enköping där Försvarsmaktens Ledningsregemente, LedR, finns, men alla delar av NBG var representerade och totalt deltog 90 personer i övningen.
Jan Ödman, NBG:s sambandschef, säger att det är oerhört viktigt att träffas personligen, allt kan inte lösas på distans.
– Vi får möjlighet att bygga nätverk och praktiskt dela med oss av våra erfarenheter mellan enheterna, säger han.

NBG står i beredskap från den 1 januari 2011, men det betyder inte att enheten kan lägga arbetet åt sidan. Syftet med systemövningen var att bli ännu bättre och mer effektiva inför en eventuell insats.
– Vi fixade buggar som vi upptäckt på tidigare övningar, uppgraderade delar av systemen och breddade vår kompetens inom kryptoområdet, säger Jan Ödman.

Ödman säger att alla deltagare var oerhört nöjda efter övningen och den återstående utmaningen är nu att sprida kunskapen om systemen till alla de soldater och officerare som slutligen ska använda dem. Detta är något som även chef för NBG 2011, Brigadgeneral Stefan Andersson kan skriva under på:
– Efter att i dag ha följt övningen känner jag mig trygg med vårt koncept. Dock är det viktigt att det inte stannar vid den här övningen utan nu måste kunskaper och färdigheter tränga längst ut på förbandsnivån, säger han.