Omgalonering på frivillig basis

Överbefälhavaren och arbetstagarorganisationerna är nu överens om ett viktigt villkor i samband med övergången till tvåbefälssystemet. Omgaloneringen kommer att vara frivillig.

– Det känns skönt att kunna lämna besked i en fråga som skapat osäkerhet i organisationen och att dessutom kunna göra det i samsyn med arbetstagarorganisationerna, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

ÖB träffade i dag Officersförbundet, Saco och Seko. De ska nu tillsammans med Försvarsförbundet fortsätta arbetet med att ta fram detaljerna i övergångsbestämmelserna för att till vecka 11 ha en beslutsavsikt klar. Denna ska sedan ut till förbanden på remiss för att hämta in synpunkter och förankra arbetet. ÖB tar beslut i april.

Etableringen av tvåbefälssystemet innebär att många officerare placeras på befattningar som specialistofficerare. Frågan om byte av tjänstegrad - omgalonering - i samband med detta har varit föremål för övervägande under en längre tid, bland annat om bytet ska vara tvingande eller ske på frivillig väg.

– Specialistofficerarna är en viktig förutsättning för Försvarsmaktens verksamhet framöver. Att bytet av tjänstegrad sker frivilligt ökar de positiva dragkrafterna för att ta ansvar för sin fortsatta yrkesutveckling, menar ÖB Sverker Göranson.