Officerare i vakttjänst

Officerare och annan militär personal får sannolikt nygamla uppgifter under det att Försvarsmakten skruvas om till ett insatsförsvar. De kan få bemanna bland annat kasernvakt, beredskapsstyrkor och skyddsstyrkor.

– Lösningen är inte idealisk, men det kan visa sig bli nödvändigt, säger generalmajor Gunnar Karlson, chef för förbandsproduktionen vid Högkvarteret.
Under det gamla systemet genomfördes vakt- och beredskapstjänsten vanligen av vakt- eller beredskapssoldater. Men när nu ett nytt personalförsörjningssysten införs steg för steg kommer Försvarsmakten – de närmaste åren – ha ganska få soldater. Ändå ska de grundläggande uppgifterna klaras av, inklusive vakt- och beredskapstjänst.

Försvarsmakten löser många uppgifter. Det som diskuteras oftast är hur den territoriella integriteten hävdas eller deltagande i internationella insatser. En uppgift som det mer sällan talas om är bevakningen och skyddet av den egna verksamheten på hemmaplan.

Att Försvarsmakten ska ta ansvar för att skydda egna lokaler, vapen och så vidare är en självklarhet. Och det är en uppgift som ska lösas av den personal Försvarsmakten har.
– Det betyder att militär personal – och inte bara de som är soldater och inte bara de som har strid som huvuduppgift – måste kunna lösa vakt- och beredskapsuppgifter, säger Gunnar Karlson.
Under ett antal år växer antalet soldater planenligt och därmed blir det lättare att lösa vakt- och beredskapsuppgifterna. Enligt Gunnar Karlson finns det också sätt att på sikt minska personalåtgången för just det och det finns också andra lösningar som kan övervägas.
– Men ingen av dessa lösningar är självklar och alla kostar pengar, konstaterar Gunnar Karlson. Här och nu får vi lösa våra viktigaste uppgifter med den personal vi har.