Nye marininspektören tar över

Vid en ceremoni på Berga under torsdag 24 februari lämnade avgående marininspektör konteramiral Anders Grenstad över tjänsten som marinens högste företrädare till flottiljamiral Jan Thörnqvist.

Den nye marininspektören flottiljamiral Jan Thörnqvist. Foto: Niclas Gustafsson/Försvarsmakten

Den nye marininspektören flottiljamiral Jan Thörnqvist har tidigare innehaft förbandschefstjänster och har även internationell tjänstgöring bakom sig, senast som styrkechef för Europeiska Unionens marina insats Eunavfor – Somalia – Operation Atalanta.
– Det är ett privilegium att i dag tillträda som ny marininspektör och fortsatt få leda alla kompetenta medarbetare som finns inom Marinen och Försvarsmakten. Jag tackar Anders Grenstad för allt stöd över åren och det gedigna arbete han utfört vid rodret för att sätta svenska Marinen på den internationella kartan, säger nytillträdde marininspektören flottiljamiralen Jan Thörnqvist.

Den förutvarande marininspektören konteramiral Anders Grenstad tillträder den 1 april som chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i den demilitariserade zonen i Korea, NNSC. NNSC som består av officerare från Sverige, Schweiz och Polen är en av mekanismerna i stilleståndsavtalet som år 1953 avslutade Koreakriget.

– Jag önskar Jan Thörnqvist lycka till i sitt nya ämbete. Jag vet att han är rätt man på rätt plats som fortsatt kommer att tillföra stor nytta för Sverige, Försvarsmakten och Marinen. Hans internationella meriter och nätverk efter att ha lett EU:s marina skarpa insats är för Sverige ovärderligt, säger konteramiral Anders Grenstad.