Mycket praktik i utbildningen

Specialistofficerskursen vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn har med totalt 69 elever varit vid Fältarbetsskolan i Eksjö och haft sprängutbildning. Utbildningen gör kadetterna till instruktörer i sprängtjänst och innehåller många praktiska moment. Detta är något som varit mycket uppskattat.

Bildtext: Johan Landström från I 19 gillar praktiska moment i utbildningen. Foto: Leo Steen/Ing 2/Försvarsmakten
Magnus Holmgren och Jens-Joel Nilsson under utbildning i sprängtjänst i Eksjö.
Magnus Holmgren och Jens-Joel Nilsson under utbildning i sprängtjänst i Eksjö. Foto: Leo Steen/Ing 2/Försvarsmakten
Magnus Holmgren och Jens-Joel Nilsson under utbildning i sprängtjänst i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Johan Landström som tillhör Pansarbataljonen på Norrbottens regemente I 19 i Boden anser att utbildningen varit rolig och lärorik.
– Jag har under utbildningen fått upp ögonen för användningen av sprängmedel, ett verktyg som jag i framtiden kommer kunna hantera säkert.

Magnus Holmgren, också från Boden, och Jens-Joel Nilsson från Helikopterflottiljen i Linköping är också nöjda med den praktiska utbildningen.
– Som kadett på Markstridsskolan har det varit mycket lärorikt att få prova på nya utbildningsmiljöer. Det mesta av kursen har varit praktiskt. För mig som blivande specialistofficer är det bra säger Jens-Joel. Och Magnus håller med,
– Som blivande vagnchef på I 19 i Boden har den här utbildningen varit utvecklande och jag känner att mina kunskaper blivit bredare även om sprängtjänst inte kommer att tillhöra min huvudsysselsättning.

Samverkan mellan Försvarsmaktens skolor

Försvarsmaktens skolor samverkar och nyttjar varandras kompetenser vilket gör att eleverna under sin utbildning får pröva många olika lärmiljöer. I Eksjö var det befäl från 21. ingenjörbataljon som var instruktörer på kursen.
– Arbetsklimatet på den här kursen har varit väldigt bra och instruktörerna har gett oss stor handlingsfrihet att påverka utbildningen själva, jag är helnöjd, avslutar Magnus Holmgren.

Utbildningen till specialistofficer är tre terminer lång och bedrivs på Försvarsmaktens funktionsskolor runt om i landet. Utbildningen inriktas mot direkt ledarskap och att bli fackman inom sitt område med yrkesspecifika kunskaper.
Det finns tolv olika specialistområden att välja mellan och efter genomgången utbildning kan man anställas som antingen yrkes- eller reservofficer med tjänstegrad 1:e sergeant. Den fortsatta utvecklingen som specialistofficer är främst beroende av vilka befattningar man sedan tjänstgör inom vid sitt förband.