”Man får ta vad man har”

Under veckan har kursen ”Okonventionella reparationsmetoder” genomförts i Bodens garnison. – Mycket rolig utbildningsvecka, det är bra att få känna vad produkterna går för, man kunde inte tro att går att göra så mycket med tejp och lim, säger Gustav Andersson, specialistofficer på Artilleriregementet.

Gustav Andersson och Pål Andersson, specialistofficerare på artilleribataljonen respektive pansarbataljonen gör de sista justeringarna innan det är dags att provköra. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Att kunna reparera med okonventionella metoder när man inte har ordentliga reservdelar till hands kan i vissa fall vara livsavgörande. I en skarp stridssituation är det bra att med små medel kunna reparera ett beskjutet fordon så att man snabbt ska kunna ta sig till en säkrare plats.
– Det här är första steget i utbildningen i okonventionella reparationsmetoder eller krigsskadereparationer som vi brukar benämna den. Syftet med kursen är att ge teknisk personal grundläggande kunskaper inom området och insikt i möjligheterna att utnyttja befintliga hjälpmedel i en krigsskadesituation, berättar Sven Johansson, kurschef.

Uppfinningsrika

Totalt 13 elever deltar i utbildningen som anordnats på I 19:s mekanikerskola med lärare från Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Deltagarna är en blandning av officerare, specialistofficerare och anställda soldater. Under utbildningsveckan har eleverna fått jobba med olika typfall och uppgifter. Bilarna har i förväg preparerats med olika skador. Att reparera trasiga kylarslangar, bromsledningar och tändkablar är några exempel på uppgifter som eleverna fått lösa. Här har de bara haft den basreparationssats som ska finnas fordonen till hands.
– Det går att göra mycket med det som finns i reparationssatsen, och sen sätter ju fantasin inga gränser. Roligt att se så uppfinningsrika elever, säger Sven Johansson.

Vatten i däcket

Om man till exempel råkar ut för en punktering och inte har tillgång till tryckluft så finns en lösning även på det.
– Vi fyller däcket med vatten istället. Vi gör två hål i däcket och använder sedan vindrutespolarpumpen för att fylla däcket med vatten. Sen hittade jag en pip från en gammal oljekanna, den använder vi som pumpmunstycke, man får ta vad man har, berättar Joel Lindberg, specialistofficer på A 9.