Målbildsförevisning

Efter bara några dagar på den grundläggande militära utbildningen (GMU), får rekryterna en målbildsförevisning. Målbildsförevisningen syftar till att illustrera den förmåga som en blivande soldat och sjöman minst behöver behärska. I förevisningen kopplas de olika delmålen samman från den tolv veckor långa GMU:n till en helhet. – Vi tror att detta skapar en delaktighet i lärandet och att det motiverar rekryten, berättar Joakim Sirland på Utbildning och insatskompani af Trolle.

Scenariot för målbildsförevisningen målas upp av Max Johansson, Sjöstridsskolan. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
Första patrullen på väg ut från fartyget.
Första patrullen på väg ut från fartyget. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Erik Linde och Johan Nilsson, hittills mycket nöjda med utbildningen.
Erik Linde och Johan Nilsson, hittills mycket nöjda med utbildningen. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
Första patrullen på väg ut från fartyget. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Erik Linde och Johan Nilsson, hittills mycket nöjda med utbildningen. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

Förevisningen är till för att ge de nyblivna rekryterna en bild av vad de ska ha fått lära sig vid utbildningens slut. Följande scenario spelades upp:
”Ett av våra fartygsförband deltar i en internationell insats. Fartyget HMS Styrsö har efter ett antal dygn till sjöss, förtöjt för återhämtning i en civil hamn i missionsområdet. Hotbilden utgörs av mindre grupper av milis. I hamnområdet finns dessutom industrier och cisterner som innehåller hälsofarliga ämnen. Besättningen har precis påbörjat rutintjänst och upprättat bevakningen när en patrull ur besättningen blir beskjuten. Patrullen besvarar elden och får direkt en skadad. Förlupna kulor skadar även en cistern med kemikalier. Man omhändertar den skadade och ytterligare en patrull från fartyget understödjer den beskjutna patrullen. Den beskjutna patrullen drar sig tillbaka till fartyget och den understödjande patrullen bekämpar motståndaren.”

Bland dem som fick se förevisningen var Johan Nilsson 20 år och Erik Linde 26 år, båda från Stockholm. Deras spontana reaktion efteråt var att målbildsförevisningen kändes spännande att se och de tror att de lättare kommer att se helheten i utbildningen.

Johan är en av dem vars värnplikt ställdes in och som nu har tagit chansen att gå den grundläggande militära utbildningen med siktet inställt på en fortsättning inom Försvarsmakten. Erik påbörjade sin värnplikt för sex år sedan men kunde aldrig slutföra den. När möjligheten att genomföra den grundläggande militära utbildningen på frivillig basis dök upp så rådde det ingen tvekan om att Erik skulle söka den.
– Jag har alltid velat satsa på en karriär inom Försvarsmakten, berättar Erik. Nu när jag är tillbaks så upplever jag en skillnad från när jag gjorde lumpen, de känns som ett mer respektfullt bemötande från befälen nu än förra gången.
Det är god stämning mellan rekryterna i plutonen.
– Alla i vår pluton vill och gör vad de kan för att hjälpa till. Det är verkligen en kul fördel, berättar Johan och Erik.
Intrycket av första veckan är att det hittills har varit väldigt intensivt, mycket att ta in och sena kvällar.
– Men samtidigt lärorikt och kul, säger Erik.
– Jag tycker att det har varit spännande och bättre än jag förväntat mig, överraskande bra, berättar Johan.

GMU ska vara, och är exakt likadan, oavsett var i Försvarsmakten den genomförs. GMU är vägen in i Försvarsmakten och den minsta gemensamma nämnaren. Utbildningen som omfattar tolv veckor är intensiv och kan vid första anblicken te sig mycket inriktad mot strid, fälttjänst och grön utrustning.
Samtliga rekryter som ryckt in vid Marinbasen har preliminärt sökt till marina förband och därför är det viktigt att försöka ge en målbild som knyter an till deras kommande anställningar och fortsatta engagemang i Försvarsmakten. Därför genomfördes dagens målbildförevsining i marin hamnmiljö.