Magnus först med att bli ”Flying Crew Chief”

Löjtnant Magnus Widmark är en av de svenskar som är placerade på Pàpa Airbase i Ungern för att betjäna de tre transportflygplanen C-17 Globemaster III som Sverige leasar tillsammans med elva andra länder. Nu har han som förste svensk blivit uppgraderad till "Flyging Crew Chief".

Magnus Widmark ansvarar bland annat för klargöring under flyguppdragen. Foto: HAW
Magnus Widmark tar emot intyget som visar att han självständigt kan agera som Flying Crew Chief på C-17 av major Adam Silverman, US Air Force, chef för logistikenheten, Logistic Support Squadron.
Magnus Widmark tar emot intyget som visar att han självständigt kan agera som Flying Crew Chief på C-17 av major Adam Silverman, US Air Force, chef för logistikenheten, Logistic Support Squadron. Foto: HAW
Magnus Widmark tar emot intyget som visar att han självständigt kan agera som Flying Crew Chief på C-17 av major Adam Silverman, US Air Force, chef för logistikenheten, Logistic Support Squadron. Foto: HAW

Magnus är flygplanstekniker och har hittills utbildats i sin tjänst, men från och med nu har han själv ansvaret för bland annat klargöring av flygplanet, tankning och avhjälpning av fel under tiden som flygplanet är på uppdrag.

Klockan 13:30 den 2:e februari, samlades delar av logistikenheten för att formellt fastställa att löjtnant Magnus Widmark kan uppgraderas. Chefen för logistikenheten, major Adam Silverman, US Air Force, betonade vilket ökat ansvar det innebär att gå från att vara handledd till att självständigt ingå som ensam tekniskt ansvarig i en besättning.

Magnus har tidigare jobbat som tekniker på F 21 i Luleå och efter uttagning till tjänstgöring på transportflygplanet C-17 har han genomfört utbildning i USA, och därefter fortsatt utbildning under handledning inom förbandet i Ungern.

Huvuddelen av uppdragen har hittills varit att transportera personal och materiel till och från Afghanistan. Andra betydande uppdrag har omfattat humanitär hjälp, till exempel efter katastrofen på Haiti. Förbandet utförde även repatriering av de omkomna polska regeringsmedlemmarna och tjänstemännen från olyckan utanför Smolensk, Ryssland. Utöver detta har flertalet nationella uppdrag genomförts över fem kontinenter.