Lyckad delexamination

GMU-soldaterna har nu, i stort sett, genomfört den andra delen av utbildningen, den som i första hand handlar om patrulltjänst. Det är dags för examen! Det är nu det ska utrönas om instruktörernas undervisning fallit i god jord, eller om somt fallit på hälleberget.

Examination i fält. Foto: Håkan Jönsson
Erik Hedgren agerar fiende.
Erik Hedgren agerar fiende. Foto: Håkan Jönsson
William Magnusson och Rickard Östman efter väl genomfört prov.
William Magnusson och Rickard Östman efter väl genomfört prov. Foto: Håkan Jönsson
Erik Hedgren agerar fiende. Foto: Håkan Jönsson
William Magnusson och Rickard Östman efter väl genomfört prov. Foto: Håkan Jönsson

Själva examinationen genomfördes för femte plutonens del i ett glesbevuxet skogsområde inom Rosenholms skjutfält. Rekryterna fick var och en visa prov på sina kunskaper i ett antal olika moment. Det var mycket att tänka på, eftersom allt inte satt i ryggmärgen ännu. Och en av de första att genomföra provet, William Magnusson, sa efteråt:
– Jag är van att skjuta på skjutbana, men det här är en helt annan stress. Det är så mycket att komma ihåg, här ska allt fungera.
Hans plutonskompis Rickard Östman fyllde skämtsamt i:
– Ja, man var bra laddad före det här momentet.

Det handlade om att ta sig fram i terrängen så fältmässigt som möjligt, för rätt som det var dök ”den lede fi” upp i form av den annars mycket fredlige plutonkompisen Erik Hedgren, som fick agera både prickskytt och måltavla.
– Jag dör fyra gånger för varje medlem i plutonen som går banan.

De två veckornas utbildning i patrulltjänst har varit mycket givande för plutonen.
– Både roligt och lärorikt. Slår William och Rickard fast. De var båda på väg att göra lumpen när alla nerdragningar satte käppar i hjulen för de planerna. Båda vill också fortsätta inom Marinen efter genomförd GMU.
– Mycket roligare än att vara truckförare i Norge, tycker William, som förresten har gjort två veckors PRAO på HMS Belos och trivdes så bra att han vill fortsätta inom Marinen.

Roligt eller inte så finns det naturligtvis en allvarlig bakgrund till varför det är så viktigt att kontrollera varje enskild soldats kompetens efter varje genomfört projekt. I ett skarpt läge kan det vara skillnaden mellan liv och död. Det är också ett sätt att utvärdera kvaliteten på utbildningen.

Formella krav

Proceduren runt examinationen finns tydligt reglerad och är uppdelad i fem moment, där varje moment utgör ett nytt scenario där rekryten ska visa att han/hon behärskar att:
• Inta eldställning bakom lämpligt skydd.
• Inta eldställning och ”målange” när han upptäcker en fiende.
• Besvara eld i en duellsituation.
• Ta skydd, besvara eld och målange.
• Ta omhand egen och/eller kamrats skottskada och samtidigt ta sig och kamraten i skydd, utan att släppa uppmärksamheten på fiende och eget vapen.

I och med examinationen är Projekt 2, "Patrull" avslutat. Nästa vecka påbörjas Projekt 3, "Försvara".