Löneavdrag för arbetsvägran

I höstas genomfördes övningen Bold Lightening inom ramen för Nordic Battlegroup i trakterna kring Eksjö. Några av övningsdeltagarna uttryckte missnöje med arbetstidsavtalet för övningen och valde därför att lämna den. Sex av dem får nu löneavdrag.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd som prövat ärendena anser att de sex gjort sig skyldiga till uppenbar och medveten arbetsvägran. Samtliga får därför löneavdrag med 25 procent i mellan 12 och 25 dagar.