Lång operation i Darzab

Under elva dagar har svensk personal understött afghanska säkerhetsstyrkor (ANSF) i en operation i syfte att öppna väg för att avlösa ANSF-personal och byta ut utrustning och fordon på den afghanska arméns camper i distrikten Qush Tepah och Darzab. Operationen bidrog också till ökad kunskap om ett område där Isafs närvaro över tiden har varit begränsad.

Vägen förbandet färdades på har inte trafikerats, varken av afghanska säkerhetsstyrkorna eller Isaf, på flera månader. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
Samarbete med de afghanska styrkorna på marken fungerade bra under operationen som pågick i elva dagar.
Samarbete med de afghanska styrkorna på marken fungerade bra under operationen som pågick i elva dagar. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
Under den gångna operationen har flygunderstödet kunnat användas mycket bland annat på grund av att stridigheterna förekommit i ett terrängområde som är glest befolkat.
Under den gångna operationen har flygunderstödet kunnat användas mycket bland annat på grund av att stridigheterna förekommit i ett terrängområde som är glest befolkat. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
"Vi fick stöd från luften under operationen vilket också var en förutsättning för att vi skulle nå framgång och uppnå vår målsättning", förklarar major Ulf Ahl.
"Vi fick stöd från luften under operationen vilket också var en förutsättning för att vi skulle nå framgång och uppnå vår målsättning", förklarar major Ulf Ahl. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
Samarbete med de afghanska styrkorna på marken fungerade bra under operationen som pågick i elva dagar. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
Under den gångna operationen har flygunderstödet kunnat användas mycket bland annat på grund av att stridigheterna förekommit i ett terrängområde som är glest befolkat. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten
"Vi fick stöd från luften under operationen vilket också var en förutsättning för att vi skulle nå framgång och uppnå vår målsättning", förklarar major Ulf Ahl. Foto: PRT MeS/Försvarsmakten

– Operationen var i huvudsak offensiv med ett logistiskt syfte, men eftersom vi rörde oss i ett svårtillgängligt område med stora säkerhetsproblem så var det en utmaning både för oss för ANSF. Vägen vi åkte på har inte trafikerats, varken av ANSF eller Isaf, på flera månader. Därför behövde vi vara extra noggranna när vi tog oss in i området när ANSF:s personal skulle få avlösning, utrustning skulle kunna bytas ut och förnödenheter fyllas på, säger chefen för andra skyttekompaniet major Ulf Ahl

Distrikten Qush Tepah och Darzab ligger i provinsen Jowzjan, den västligaste provinsen av det svensk-finska ansvarsområdet, cirka 175 kilometer från Mazar-e-Sharif. Området är mycket fattigt. En rad attacker har skett i Qush Tepah och Darzab under det senaste halvåret.

Den nu avslutade operationen leddes av afghanska säkerhetsstyrkor med tyngdpunkt i den afghanska arméns första brigad. De svenska enheter som understödde operationen var ur hela det svenskledda PRT:t samt mentorer från OMLT (operational mentoring and liaison team) vid första brigaden.
 
– Jag vill ge all personal som deltog i eller bidrog till operationens genomförande en stor eloge för genomförd insats. Anhöriga och Försvarsmakten skall vara stolta över den professionalism som förbandet uppvisade under genomförandet av operationen, säger Ulf Ahl.

Öppnad väg

– Vägen till Darzab är en farlig väg med en hög hotbild. Både ANSF och Isaf har under lång tid utsatts för attacker där. Det hände också den här gången. Motståndarna attackerade vår gemensamma konvoj med eldhandvapen och granatgevär. Stundtals har striderna varit intensiva, fortsätter Ulf Ahl. 

Det väpnade motståndet använder sig också av IED:er, det vill säga hemmagjorda vägbomber. I distriktet Qush Tepa dödades två afghanska poliser och fyra skadades under operationen i en IED-attack när deras fordon träffades av explosionen. 
 
– Med stort tålamod och ett bra säkerhetsmedvetande så lyckades afghanerna tillsammans med våra enheter röja vägen från nästan ett dussin andra IED:er (hemmagjorda vägbomber) och vi tog oss fram och åter från Darzab trots att vi blev beskjutna under ett flertal tillfällen. Under operationen lyckades vi undvika större skador på personal och materiel även om påfrestningarna har varit mycket stora, fortsätter Ulf Ahl.

Nu är det tid för återhämtning så att förbandet återfår ett bra stridsvärde.
– Vi kan konstatera att förbandet löst uppgiften på ett utmärkt sätt men nu påbörjas den omhändertagande delen med att ta hand om personal och utrustning. I nuläget prioriteras att skapa en gemensam lägesbild över vad som hänt, debriefing och kamratstöd ska påbörjas inom grupper och plutoner då vi är många som varit i strid och operationen har varit lång, framhåller Ulf Ahl.

Svårt med avlösning

Det väpnade motståndet kan agera relativt ostört i Qush Tepah och Darzab då de Afghanska civila myndigheterna har låg närvaro i området. På grund av säkerhetsproblemen är det också få hjälporganisationer som är aktiva i dessa distrikt.

– De afghanska soldaterna hade varit på plats i flera månader i Qush Tepah och det var angeläget att byta personalen och tillföra ny materiel och förnödenheter. Det är rutin att de afghanska armébrigaderna roterar kompanierna mellan olika områden, säger operationsansvarig överstelöjtnant Per Nilsson.

Stöd från luften

– Vårt samarbete med de afghanska styrkorna på marken fungerade bra och vi fick stöd från luften under operationen vilket också var en förutsättning för att vi skulle nå framgång och uppnå vår målsättning, förklarar Ulf Ahl.

Under den gångna operationen har flygunderstödet kunnat användas mycket bland annat på grund av att stridigheterna förekommit i ett terrängområde som är glest befolkat.

När enheter blivit attackerade tillkallas flygunderstöd (CAS – Close Air Support). Beroende på läget kan man först göra en så kallad styrkedemonstration (show of force), det vill säga att man visar att man finns. Fortsätter attacken kan man välja att verka mot specifika mål med laserstyrda bomber, vilket skedde vid tre tillfällen under operationen.

– I ett väglöst land med ofta bergig och oländig terräng som Afghanistan är flygplan som understöd nästan en förutsättning. De kan snabbt täcka en stor yta av landet och sättas in där de behövs för stunden, säger flygunderstödsofficer kapten Henrik Bjelkow.

Understöd till svensk trupp

Även de svenska enheterna behövde stöd under operationen varför ett omfattande arbete genomfördes av understöds- och logistikenheterna inom det svensk-finska PRT MES (Provincial Reconstruction Team, Mazar-e-Sharif) i samarbete med internationella flygenheter inom Isaf.

– Vi kunde understödja våra enheter med såväl förnödenheter, reservdelar samt byte av personal under operationen. Detta skedde i huvudsak med helikoptertransport, säger logistik officer kapten Tomas Widén