Interna strider inom Joint Integrated Unit i Sudan

Under helgen utbröt interna strider  inom Joint Integrated Unit (JIU) i södra Sudan. Sverige har fem militärobservatörer och stabsofficerare i Sudan och striderna inträffade bland annat i närheten av den plats där en svensk militärobservatör är grupperad.

FN vidtog åtgärder för att höja säkerheten för egen personal med anledning av striderna och under söndagen var situationen lugn i det område den svenske militärobservatören befinner sig. JIU består av soldater från både södra och norra Sudan. Den var tänkt att utgöra kärnan i Sudans försvarsmakt om utfallet av folkomröstningen blir fortsatt enighet mellan södra och norra Sudan. Om resultatet av folkomröstningen blir en delning av Sudan skall JIU upplösas och återgå till sina ordinarie förband.