Helikoptrar snart på väg till Afghanistan

Försvarsmaktens helikopterförband som ska vara på plats i Afghanistan den 1 april är nu i slutfasen av sin utbildning. Förbandet har lyckats nå en förmåga som medger att uppgiften kan lösas på utsatt tidpunkt, inledningsvis dock med vissa begränsningar.

Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Just nu genomförs förberedande träning i Afrika där förbandet tränar flygning i miljöer som liknar de i Afghanistan, bland annat landning i stoftrik miljö, så kallad ”dust landing”.

– Så här långt går allting mycket bra och förbandet höjer sin förmåga ytterligare, säger Magnus Carlsson som är chef för helikopterförbandet till Afghanistan.

I Sverige genomförs parallellt fortsatt flygutbildning där helikopterpersonalen tränar samverkan inom besättningarna och flygning i rote. Utbildningskontroll och simulering genomförs också med flertalet av de befattningshavare och organisationer som kommer vara involverade och engagerade i styrkebidraget. Förbandet innehåller bland annat medicinsk kompetens av mycket hög kvalité.

Utvecklingen av förbandet har, trots leveransförseningar av de modifierade helikoptrarna, på många sätt varit framgångsrikt. Det har gjort det möjligt att utveckla förmågor inom en rad områden för Helikopterflottiljen, bland annat ledningssystem, räddningsoperationer och soldatfärdigheter. Dessutom har det medfört att ytterligare personlig utrustning för flygande personal nu finns tillgänglig och är anpassad för internationella insatser.

– Personalen ingående i förbandet har också avsevärt höjt sina färdigheter vilket kommer vara till nytta för Försvarsmakten vid framtida insatser, säger Magnus Carlsson.

Det har funnits ett stort intresse att ingå i förbandet och totalt har cirka 350 personer ansökt om att få delta i insatsen. Trots detta har ändå vissa kritiska kompetenser varit svåra att bemanna. 

I arbetet med att bygga upp infrastrukturen på Camp Marmal för det svenska helikopterförbandet har samverkan med andra Isaf-nationer som är på plats fungerat mycket bra, framförallt med de tyska flygförbanden. 

– Jag är nöjd och imponerad över den utveckling förbandet uppnått på kort tid och personalen lagt ner mycket hårt arbete. Vi är i Afghanistan den första april och kommer att bidra till den totala sjukvårdskapaciteten inom Regional Command North, säger förbandschefen Magnus Carlsson.