Hästsko från Livgardet till Livrustkammaren

Inför Kronprinessans bröllop den 19 juni 2010 tillverkades särskilda skor till hästarna som red i kortegen genom Stockholm. Nu har en av dessa hästskor lämnats över till Livrustkammaren, där den sparas och ställs ut bland de andra kungliga, historiska föremålen.

Ann Grönhammar från Livrustkammaren håller i hästskon från Kronprinsessbröllopet. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten

Hästskon räcktes över av Livgardets chef överste Håkan Hedlund under en ceremoni på Livrustkammaren. I ceremonin deltog även överstelöjtnant Håkan Adén, museichef Magnus Hagberg, kanslichefen för Föreningen Beridna Högvakten Olof Karlander, intendent Ann Grönhammar, hovslagare Mats Holmstedt och veterinärassistent Lotta Ekman.