Håller formen i beredskap

Sedan en dryg månad står Nordic Battlegroup (NBG) i beredskap för att kunna göra en insats på EU:s uppdrag någonstans i världen. Förbandet är utbildat och tränat, och nu gäller det att hålla formen. På Lv 6 i Halmstad är våren fulltecknad med fortsatt utbildning och övning.

Force Commander Stefan Andersson frågade soldaterna om hur de såg på en framtid i Försvarsmakten efter NBG. Caesar de Godoy kan tänka sig specialistofficersutbildning. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Force Commander Stefan Andersson och Magnus Stegmark på LAP-unit, vill att soldaterna stannar kvar i Försvarsmakten efter NBG-uppdraget.
Force Commander Stefan Andersson och Magnus Stegmark på LAP-unit, vill att soldaterna stannar kvar i Försvarsmakten efter NBG-uppdraget. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Force Commander Stefan Andersson och Magnus Stegmark på LAP-unit, vill att soldaterna stannar kvar i Försvarsmakten efter NBG-uppdraget. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

NBG:s Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson, åker just nu runt till de olika delarna av förbandet för att se hur de tagit tillvara erfarenheterna från höstens övningar, och hur de ska fortsätta att hålla sin förmåga på topp.

– Jag förväntar mig att du blir professionell på den befattning du har, säger han till de soldater och befäl han möter på Lv 6 i Halmstad. Att du sköter din fysiska träning och att du fokuserar på din uppgift.

Vid Lv 6 finns dels en LAP-unit (Local Air Picture) som med radar håller koll på luftläget, dels ett CIMIC-team (Civil-Military Cooperation) som har till uppgift att samverka med allt från lokala byledare till internationella hjälporganisationer i ett insatsområde. Nu när beredskapen är inledd fortsätter de att öva och träna för att vara så väl förberedda som möjligt vid en eventuell insats. Det handlar om allt från fysträning och skjutövningar till fortsatt teoretisk utbildning och större övningar med andra delar av förbandet.

En av de soldater som Force Commander Stefan Andersson möter vid Lv 6, radaroperatören Caesar de Godoy, känner sig trygg med den utbildning och övning förbandet fått.
– Nu vet jag att vi klarar det vi behöver kunna i en insats, säger han.

Han gjorde lumpen redan 2006-2007 och deltog i förra NBG år 2008. När Stefan Andersson undrar varför han fortsätter att tjänstgöra i Försvarsmakten blir svaret enkelt:
– Varje dag är unik! Det är utvecklande – man lär sig något varje dag.

Ett annat budskap från Force Commander till soldaterna är att börja fundera över sin egen framtid och över att fortsätta tjänstgöra i Försvarsmakten.
– Ni är kanske de bäst utbildade och tränade soldaterna i Försvarsmakten just nu, säger han. Vi vill ha kvar er när vi bygger upp vår nya insatsorganisation.

Caesar de Godoy är inte främmande för att stanna kvar.
– Kanske jag vill utbilda mig till specialistofficer, säger han. Eller starta eget företag.