Full pott rekryter i Eksjö

Alla platserna i första omgångens frivilliga Grundläggande Militära Utbildning, GMU, på Ing 2 fylldes vid inryckningen den 31 januari. Innehållet i den tre månader långa utbildningen som rekryt är enhetlig i hela Försvarsmakten. Vid Ing 2 i Eksjö var det 64 män och kvinnor, i huvudsak i åldrarna 20-25 år, som kom till utbildningen.

Det var trångt på logementen när den militära materielen skulle kontrolleras. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Robert Lommerdal lämnade sitt jobb på ICA för att bli rekryt.
Robert Lommerdal lämnade sitt jobb på ICA för att bli rekryt. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Jacob Nylander kan tänka sig ett jobb som soldat vid Ing 2 i framtiden.
Jacob Nylander kan tänka sig ett jobb som soldat vid Ing 2 i framtiden. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Det är många prylar att hålla reda på i säcken.
Det är många prylar att hålla reda på i säcken. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Robert Lommerdal lämnade sitt jobb på ICA för att bli rekryt. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Jacob Nylander kan tänka sig ett jobb som soldat vid Ing 2 i framtiden. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Det är många prylar att hålla reda på i säcken. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Robert Lommerdal och Jacob Nylund, båda från Stockholmstrakten, är förväntansfulla inför utbildningen I Eksjö.

– Jag blev överlycklig när jag kom in och lämnade mitt jobb på ICA för utbildning här. Jag ser mycket fram mot vad jag kommer att lära mig och är intresserad av att söka anställning som soldat, säger Robert samtidigt som han plockar upp sin materielsäck.

– Det var ingenjörutbildningen här i Eksjö som lockade mig, säger Jacob. Jag ser den här utbildningen som ett sätt att skaffa mig en bra erfarenhet och jag kan säkert vara intresserad av ett soldatjobb i framtiden.

Första veckan i Eksjö startar med projektet ”Koll på läget” då rekryterna får den mest grundläggande utbildningen att uppträda som soldater och att ha kontroll på sin utrustning bland annat. Det kan bli extra tufft eftersom inget avbrott görs i utbildningen för den första helgen. Sedan väntar 11 veckor med en och annan kvällstjänst och ytterligare tre helgtjänster.

Målsättningen med GMU är att rekryten efter utbildningen kan försvara sig själv och andra. Och samtidigt uppträda på ett sådant sätt att gällande lagar och andra bestämmelser följs. En grundläggande utbildning i att vara soldat helt enkelt. Efter godkänd utbildning kan rekryten söka anställning i Försvarsmakten som soldat eller sjöman, fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer eller ett tjänstgöringsavtal i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.