Framgångar mäts i räddade afghanska liv

Större delen av svenskarnas operationer i Afghanistan sker i samarbete med afghanska säkerhetsstyrkor. Målet är att de på sikt kunna ta över säkerhetsansvaret helt från Isaf. – Inom en snar framtid kommer vissa provinser i Isaf:s norra kommando att kunna överlämnas till afghanska armén, sade general Sanaolhaq Bader under ett möte med Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström.

Svenska och afghanska soldater i samarbete under operation Kitty för en tid sedan. Foto: Helena Eström/Försvarsmakten
Svenska och afghanska soldater i samarbete under operation Kitty för en tid sedan.
Svenska och afghanska soldater i samarbete under operation Kitty för en tid sedan. Foto: Helena Eström/Försvarsmakten
General Anders Lindström fick ta emot en traditionell afghansk kaftan av general Sanaolhaq Bader, som ett tecken på vänskapen mellan Sverige och Afghanistan.
General Anders Lindström fick ta emot en traditionell afghansk kaftan av general Sanaolhaq Bader, som ett tecken på vänskapen mellan Sverige och Afghanistan. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
General Lindström besöker den ställföreträdande chefen för 209:e kåren general Sanaolhaq Bader.
General Lindström besöker den ställföreträdande chefen för 209:e kåren general Sanaolhaq Bader. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Svenska och afghanska soldater i samarbete under operation Kitty för en tid sedan. Foto: Helena Eström/Försvarsmakten
General Anders Lindström fick ta emot en traditionell afghansk kaftan av general Sanaolhaq Bader, som ett tecken på vänskapen mellan Sverige och Afghanistan. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
General Lindström besöker den ställföreträdande chefen för 209:e kåren general Sanaolhaq Bader. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Generallöjtnant Anders Lindström besökte den afghanska arméns (ANA) 209:e kår i tisdags. Mötet med den afghanska generalen Sanaolhaq Bader var en del av Anders Lindströms besök i Afghanistan under den gångna veckan.

Svenska Operational Mentoring Liasion Team (OMLT) utövar mentorskap över afghanska armén. Syftet med mötet i tisdags var att ge en lägesbild av svenskarnas arbete i området. Samarbetet och mentorskapet från svensk trupp imponerar på generalen. Han menar att engagemanget har räddat liv på hans soldater.

– Vi är oerhört nöjda med det svenska Provincial Reconstruction Team Mazar-e –Sharif och OMLT. Ni har lagt mycket ned engagemang för vår sak och vi har gemensamt kunnat besegra motståndare i Kohistinat och väster om Mazar-e-Sharif, säger general Sanaolhaq Bader.

Generalen för 209:e kåren ser behov av ytterligare samarbete och planering med Isaf för att begränsa motståndarnas inflytande över befolkningen. Samarbetet är en av hörnstenarna i en fortsättning på framgångarna i den senaste tidens operationer. Genom gemensam planering och samkoordinerade operationer ska ännu fler områden vinnas tillbaka.

Operation Kitty i distriktet Kohistinat i det sydvästra delen av det svensk-finska ansvarsområdet innebar att 128 motståndare valde att samarbeta med de afghanska säkerhetsstyrkorna.  Operation Ebtekar i december, väster om Mazar-e-Sharif, innebar att fler än 100 byar fredades från motståndarnas inflytande och ökade rörelsefriheten för byborna.

Resultat av tätt samarbete

Goda utfall på fältet mäts inte bara i antalet fredade byar eller antal motståndare som på ett eller annat vis har besegrats. Samarbetet mellan soldaterna – afghanska och svenska – är något som vunnit stort utrymme bland soldaternas historier om sina upplevelser i fält.

– Ni har en kvinna hos er – soldat – som räddade livet på två av våra soldater, när deras fordon hade rullat omkull. Vi är inte vana vid att en kvinna agerar så modigt. Soldaterna och jag känner en oerhörd tacksamhet till henne. Det är något vi kommer att prata länge om, säger general Sanaolhaq Bader och återberättar händelsen med stor inlevelse för Anders Lindström.
En ambulanshelikopter kunde snabbt transportera de skadade soldaterna till sjukhus. Liksom när svenska soldater skadas på fältet var det första omhändertagandet på platsen det avgörande för att rädda livet på de två afghanska soldaterna.

– Du ser, vi behöver kvinnor som soldater. Det har tagit oss 200 år att inse det. Vi är inte långt före er i det avseendet, säger Anders Lindström och får ta emot en traditionell afghansk kaftan, som ett tecken på vänskapen mellan Sverige och Afghanistan.