Flygunderstöd till afghansk-ledd operation

Under en gemensam operation ledd av afghanska säkerhetsstyrkor utsattes afghanska enheter på söndagen för beskjutning. Svenskarna visade in attackflyg för anfall av motståndarnas grupperingar. Tre laserstyrda bomber släpptes mot målet. Resultatet av insatsen från luften är ej ännu bekräftat. Inga civila eller någon civil infrastruktur fanns i närheten.

Insatsen från luften gjorde att afghanska och svenska enheter kunde fortsätta operationen.

Ett flertal IED:er (hemmagjorda vägbomber) har också hittats och röjts kontrollerat av afghanska enheter.

Senare på kvällen, vid 18:30-tiden, attackerades svenska enheter med finkalibrig eld. Elden besvarades och flygunderstöd tillkallades och genomförde en styrkedemonstration över platsen, en så kallad ”show of force”.

Stridigheterna avslutades vid 19:30-tiden. Operationen som leds av de afghanska säkerhetsstyrkorna pågår ännu i det svensk-finska ansvarsområdet. De svenska enheterna stödjer. Ingen afghansk eller svensk personal kom till skada under stridigheterna.