Fågelkollision

Torsdagen den 17 februari råkade ett JAS-plan från F 21 ut för en fågelkollision.

Planet, som var ute på normal övningsverksamhet, kolliderade med en fågel öster om Hoting.

Piloten följde då givna rutiner, avbröt övningen och återvände till Kallax. Rutinåtgärder vid tillfällen som detta är att larma flygledarna som i sin tur larmar räddningstjänsten.

Planet landade helt odramatiskt kl 12.30. Fågeln hade träffat på planets nos-kon utan att tillföra större skador.