F 7 fortsätter utbilda thailändska piloter

Samtidigt som sex JAS 39 Gripen levererades till ett varmt Thailand, anlände sex thailändska piloter till ett februarikallt Sverige för att utbilda sig på Gripensystemet. Detta är andra omgången av thailändska piloter som utbildas på Skaraborgs Flygflottilj. Under ett halvår kommer de att varva teoripass med pass i simulator och i JAS 39 Gripen, innan det är dags att vända hemåt.

Säkerhetsmaterielavdelningen kollar så att masken håller tätt. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
G-dräkten hjälper kroppen att hålla kvar blodet i hjärnan under höga belastningar.
G-dräkten hjälper kroppen att hålla kvar blodet i hjärnan under höga belastningar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
G-dräkten hjälper kroppen att hålla kvar blodet i hjärnan under höga belastningar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

– Eftersom det rör sig om erfarna F16-piloter från det thailändska flygvapnet så räknar vi med att utbildningen kommer att gå smidigt, säger kapten Anders Hjärp, kurschef på första divisionen. Det är klart att det ibland kan bli problem med språket och att det är en annan kultur vi skall förhålla oss till, men det är både utmanande och väldigt motiverande.

Den första omgången thailändska piloter utbildades 2010. Då tog utbildningen ett helt år, bland annat beroende på att de piloterna även utbildades att bli instruktörer. De fick också träning i både luftförsvarsrollen och markförsvarsrollen. Denna omgång piloter kommer dock inte att bli instruktörer. De kommer heller inte att öva sig på att flyga mot markmål, utan koncentrerar sig fullt på att försvara luftrummet. Detta gör att utbildningstiden har kunnat halveras.

Utbildas direkt på Gripen C/D

Detta är den första omgången som genomför sin utbildning direkt på JAS 39 Gripen C/D. Tidigare har utbildning skett på den äldre versionen A/B. Skillnaden är bland annat att den nya versionen använder sig av fot och knop; enheter som är betydligt vanligare i flygsammanhang än de meter och km/h som vi i det svenska flygvapnet tidigare har varit vana vid.

Till att börja med skall nu thailändarna läsa in sig på teorin. Detta varvas med flygningar i simulator. Efter en månad kommer de att flyga i den dubbelsitsiga Gripen version D, tillsammans med en instruktör. Efter en vecka med dubbelkommando är det dags att flyga ensam, vilket beräknas bli vecka 14. När fem soloflygningar är gjorda går utbildningen in i nästa skede; från CT till CRT. CT står för conversion training och syftar till att lära sig flyga flygplanet. CRT står för combat readiness training. Här får eleven lära sig att använda radarn och vapensystemet och att taktiskt kunna utnyttja dessa i strid. Detta skede håller på i ungefär tio veckor, vilket betyder att thailändarna kan återvända hem vid midsommar.

Sex Gripen levererade

Samtidigt som utbildningen för de sex thailändska piloterna började på
F 7, levererades Gripenflygplan till Thailand. Detta är de sex första flygplanen som skall ingå i det thailändska flygvapnet. Därutöver är beslut taget att leverera ytterligare sex Gripenflygplan. Förutom Gripen ska Thailand också flyga två Saab 340-flygplan, ett för personaltransport och utbildning samt ett för radarspaning.

För att hjälpa thailändarna med införandet av flygplansystemet har F 7 upprättat en supportgrupp bestående av 12 personer. Under två år kommer de att bo med sina familjer strax utanför Surat Thani, där den thailändska basen ligger.