”Det handlar om självförsvar”

För Artilleriregementets nyansställda soldater har vardagen dragit igång med olika utbildningar. Under våren kommer det att bli en del övningar både här hemma i Sverige men även i Norge där regementet kommer att delta i övningen Cold Challenge 2011.

Fredrik Forsberg instruerar Kimmy Nilsson i självförsvar. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Marcus Karlsson och Amir Rehman visar hur man kan knuffa undan en motståndare.
Marcus Karlsson och Amir Rehman visar hur man kan knuffa undan en motståndare. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
En vägg går också bra att öva mot.
En vägg går också bra att öva mot. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Marcus Karlsson och Amir Rehman visar hur man kan knuffa undan en motståndare. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
En vägg går också bra att öva mot. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten

Den utbildning som pågår just nu för sensorkompaniets soldater är skyddsvaktsutbildning. Den pågår i stor utsträckning i gymnastiksalen på A 9.
Instruktören Fredrik Forsberg berättar:
– I detta moment så får soldaterna lära sig hur man hanterar en motståndare som angriper. Vi lär ut olika tekniker som de kan använda för att hålla motståndaren ifrån sig. Det gäller att göra det på ett bra sätt, men det är grundläggande kunskaper för att skydda sig själv.

Men han betonar också:
– Allt handlar ju om självförsvar, då är det viktigt man verkligen kan det om man hamnar i en situation som man måste hantera. Men utbildningen är ju inte bara det rent praktiska. Lagar och förordningar är en stor och viktig del, vi måste ju veta vad vi får och inte får göra då vi måste ingripa.   
 
Soldaterna Amir Rehman och Marcus Karlsson menar:
– Det är bra utbildning, skulle vi hamna i sitsen att vi måste agera så kan vi förhoppningsvis hantera den. Vi vill ju att det ska sitta i ryggmärgen. Under utbildningen markerar vi bara rörelserna, men det lär man sig mycket på.