Alltid skarpt läge

Vi möter dem dag som natt, året om, även när termometern visar minus 25 grader. De står där troget vid vakten och reglerar in och utpassage, Amfibieregementets insatssoldater. Det många inte vet är att insatssoldaterna gör så mycket mer än att kontrollera inpassering, det är bara en liten del av deras vardag.

Michael Halin och Victor Gustavsson insatssoldater på Amfibieregementet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
På schemat denna dag var det bland annat skjutövningar.
På schemat denna dag var det bland annat skjutövningar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
På schemat denna dag var det bland annat skjutövningar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Michael Halin och Victor Gustavsson har jobbat som insatssoldater på Amf 1 sedan i november. De genomförde den grundläggande soldatutbildningen, GMU, i Karlskrona under tre månader och placerades efter det på Amfibieregementet.

– Att tjänstgöra som insatssoldat är bland det roligaste jag har gjort, jag trivs väldigt bra med tjänsten och att det är så varierande uppgifter och inte minst kamratskapet, säger Michael Halin.

Under Förmiddagen genomförde Michael och Victor tillsammans med deras kollegor skjutövningar på skjutbanan för att under eftermiddagen lösa helt andra uppgifter, närmare bestämt ronderingar av olika skyddsobjekt.

– Det var svårt att föreställa sig vad som väntade innan vi rykte in, men jag har hela tiden haft inställningen att jag skall göra mitt bästa i alla lägen. Det som har varit mest positivt är de varierande uppgifterna som tjänsten har inneburit och allt nytt vi hela tiden har lärt oss, säger Victor Gustavsson.

Något som de båda också tyckte var positivt var möjligheten till fysisk träning som det finns stora möjligheter till på förbandet.

Civil väktarbehörighet

Insatssoldaterna jobbar alltid i en skarp miljö, utöver inpasseringskontroller, genomför soldaterna ronderingar, bevakning av säkerhetsskyddade arbeten och transporter.
Soldaterna genomför insatser vid larm av olika slag och tränas för att kunna hantera olika situationer.

Utöver den grundläggande soldatutbildningen, genomför soldaterna hela tiden övningar parallellt med den skarpa verksamheten för att hålla sig uppdaterade på allt som rör tjänsten.
Soldaterna får civil väktarbehörighet efter genomförd utbildning och tjänst, vilket har lett till att många före detta värnpliktiga och numera soldater idag jobbar inom civila väktarbolag.

Tjänstgöringen för både Michael och Victor slutar i juni, men båda vill fortsätta på förbandet och ser positivt på internationell tjänstgöring.
– Jag kan tänka mig en internationell tjänstgöring, men jag känner att det är mycket jag måste ta ställning till innan då det är så många som berörs, säger Victor.

Innan Michael och Victor skulle vidare till nästa uppgift vill de båda starkt rekommendera andra att söka sig till förbandet och då inte minst att jobba som insatssoldat.
 – Alla borde prova på att genomföra grundläggande militärutbildning och tjänstgöra på förband, det är så mycket man går miste om utan värnplikt, avslutar Michael.