Ytterligare strider i Afghanistan

En svensk enhet attackerades vid två tillfällen med finkalibrig eld under fredagen. Båda attackerna ägde rum i de västra delarna av det svenska ansvarsområdet.

Klockan 15.50 lokal tid rapporterades första stridskontakten in och den andra klockan 17.13. Striderna beskrivs från enheten på plats som kortvariga och på långa avstånd.

Flygunderstöd kallades inledningsvis in men begäran togs tillbaka då läget ansågs vara under kontroll.

Enheten klarade sig utan skador på personal och materiel och verksamheten fortsätter som planerat.