Vägbomb orsakade skador på svenska fordon

I söndags utsattes svensk-finska enheter för ännu en IED-attack (hemmagjord vägbomb) i området cirka 45 km väster om Mazar-e-Sharif. Ingen personal skadades men ett par fordon fick lättare skador. Efter attacken upptäcktes ytterligare en IED som kunde oskadliggöras på plats. Enheterna genomförde en gemensam patrull med afghanska säkerhetsstyrkor i området i syfte att visa närvaro.

Stabschef FS 20 Övlt Peter Nilsson
Stabschef FS 20 Övlt Peter Nilsson
Stabschef FS 20 Övlt Peter Nilsson Foto: Mikael Wallentin Åström
Stabschef FS 20 Övlt Peter Nilsson Foto: Mikael Wallentin Åström

Området väster om Mazar-e Sharif har tidigare varit drabbat av många attacker. Under december månad genomförde därför afghanska säkerhetsstyrkor operation Ebtekar med stöd av svenska och finska enheter. Operationen syftade till att få bort motståndaren från området och förbättra säkerheten för civilbefolkningen. Vissa motståndare valde att ansluta sig till den afghanska regeringens fredsprogram och vissa försökte fly men greps då av afghansk polis.

– Säkerhetsläget har förbättrats på en rad punkter, säger stabschef överstelöjtnant Peter Nilsson.

Styrkan, som han ser det, är att folket själva är ivriga att återta sin rörelsefrihet och utveckla området. Därför stöttar befolkningen de afghanska säkerhetsstyrkorna och ISAF.

På längre sikt är förhoppningen att ideologiskt drivna motståndare lägger ner sina vapen och väljer att samarbeta med den afghanska regeringen. De som valt att stödja den afghanska regeringen har i vissa fall fått vanliga arbeten i området. Peter Nilsson understryker dock att tålamod krävs och processen är lång.

– I slutändan är det upp till afghanerna själva att utveckla landet och behålla den relativt goda säkerhet som bit för bit skapas.