Utdragen strid för svenska OMLT i Darzab

Under lördagen attackerades svenska Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) och Afghanska säkerhetsstyrkor (ANSF) i Darzab. Attacken rapporterades vid tiotiden lokal tid.

Motståndarna riktade attacken direkt mot den patrullbas som ANSF och svenska enheter har i området. Även ANSF:s grupperingar utanför patrullbasen besköts. Elden besvarades. Inga materiella eller personella skador tillfogades de inblandade enheterna.

Flygunderstöd kallades in och genomförde en styrkedemonstration över platsen, en s.k. ”show of force”. Ingen vapeninsats sattes in från luften. Vid tvåtiden rapporterade förbandet att sporadisk eldgivning fortfarande pågick mot patrullbasen. Det var inte förrän strax före klockan tre som det svenska OMLT:t rapporterade att striden var avslutad.

Området Darzab ligger i provinsen Jowzjan, den västligaste provinsen av det svensk-finska ansvarsområdet, cirka 175 kilometer från Mazar-e-Sharif. Darzab har under en längre tid haft säkerhetsproblem med en rad attacker mot afghansk och svensk trupp under det senaste halvåret.