Svenska enheter i strid

I lördags attackerades afghanska säkerhetsstyrkor (ANSF) och svenska enheter med finkalibrig eld på långt avstånd under en pågående operation i det svensk-finska ansvarsområdet. Ingen svensk eller afghansk personal skadades och ingen materiel kom heller till skada.

Operationen leds av ANSF med stöd av svenska enheter och genomförs i syfte att återta ett område som motståndaren behärskat en tid.

ANSF attackerades först och besvarade då elden. Några timmar senare anmälde också svenska enheter att de blev beskjutna från långt håll. Flyunderstöd begärdes då och sattes in mot angriparens grupperingar. Inga civila eller någon civil infrastruktur fanns i närheten.
Beskjutningen fortsatte sedan från andra närliggande platser men upphörde under eftermiddagen.

Sent på lördagskvällen attackerades återigen ANSF och några av de svenska enheterna. Elden besvarades och attacken avvärjdes snabbt. Därefter upphörde beskjutningen.

Operationen pågår fortfarande.