Säkerhetsbataljonen söker fler medarbetare

Det försvarsmaktsgemensamma insatsförbandet 13.Säkerhetsbataljon växer snabbt. Under hösten 2010 rekryterade förbandet ett 100-tal gruppchefer och soldater. Nu finns det återigen möjlighet att söka till förbandet. Fram till den 31 januari rekryteras medarbetare till Kungsängen och Göteborg.– Män och kvinnor med hög personlig integritet och ett stort säkerhetsmedvetande passar i vår verksamhet, säger Björn Blomberg, personalchef 13.Säkerhetsbataljon.

– Vi söker individer som har bra fysik, som kan jobba metodiskt och fatta bra beslut även i psykiskt och fysisk krävande miljöer, säger Björn Blomberg, personalchef 13.Säkerhetsbataljon. Foto: Försvarsmakten

13. Säkerhetsbataljon verkar mot säkerhetshotande verksamhet nationellt och internationellt. Bataljonen löser uppgifter kopplade mot de fem generiska säkerhetshoten: underrättelseverksamhet, kriminalitet, subversion, sabotage och terrorism. Att förbandet är försvarsmaktsgemensamt innebär att det består av delar ur armén, marinen och flygvapnet. 13. Säkerhetsbataljon byggs upp för att bli ett stående insatsförband bestående av cirka 700 soldater och officerare; 200 ur marinen, 40 ur flyget och resten ur armén.

Löjtnant Marcus Larsson tillhör Säkerhetskompani sjö och är placerad i Göteborg. Hur fungerar det att tillhöra ett insatsförband som leds från annan ort?
– Det fungerar bra, säger Markus. Vi deltar regelbundet i övningar med resten av förbandet. Möten äger rum varje vecka, ibland är vi med fysiskt, ibland över konferenstelefon. Dessutom är vi uppkopplade mot samma nätverk, så vi kan dela dokument.
Hur är det att jobba på 13.Säkerhetsbataljon?
– Det är en intressant tjänst, det är utvecklande, säger Marcus. Vi vet att vi är efterfrågade, vi är ett försvarsmaktsgemensamt förband som kommer att bli insatt nationellt eller internationellt. Vi har kompetenser som behövs runt om i världen.

De medarbetare som rekryterades under hösten påbörjade sin anställning den 17 januari. Inledningsvis ska soldaterna pårustas och repetera de grundläggande soldatkunskaperna. Därefter ska samtliga få en 12 veckor lång militärpolisutbildning.
– Detta ger jurisdiktion att verka nationellt, säger Björn Blomberg. Därefter utbildas man specifikt mot den befattning man har. Genom att förbandet är uppbyggt i moduler kan det bli aktuellt att skicka bara någon del av förbandet till ett insatsområde, till exempel en kriminalteknisk säkerhetsunderrättelseenhet (KTSU).

I januari söker 13.Säkerhetsbataljon i Stockholm stridsledningsassistenter, underrättelseassistenter, stabsassistenter, mekaniker, lastbilsförare, hundtjänstledare, prickskyttar, signalister och soldater. Läs mer och sök jobb via www.forsvarsmakten.se/ledigajobb. I Göteborg finns behov av systemtekniker, båtmekaniker och soldater/sjömän.