Så möts IED-hotet

Hemmagjorda bomber, så kallade IED (Improvised Explosive Device), är ett ständigt närvarande hot i Afghanistan. Användningen har de senaste åren ökat i de områden där svenska styrkor verkar och våra förband har utsatts för flera sådana attacker. Ett par av dessa har medfört att personal dödats och skadats.

Vägsök norr om byn Arzan Kar i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Efter ett metodförsök är nu minhundar en permanent förmåga på förbandet.
Efter ett metodförsök är nu minhundar en permanent förmåga på förbandet. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Arbetet med att söka en väg sker metodiskt och kräver tid och tålamod.
Arbetet med att söka en väg sker metodiskt och kräver tid och tålamod. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Arméinspektören Berndt Grundevik (th) vid vägsök i Arzan Kar.
Arméinspektören Berndt Grundevik (th) vid vägsök i Arzan Kar. Foto: Maria Pålson/Försvarsmakten
Efter ett metodförsök är nu minhundar en permanent förmåga på förbandet. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Arbetet med att söka en väg sker metodiskt och kräver tid och tålamod. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten
Arméinspektören Berndt Grundevik (th) vid vägsök i Arzan Kar. Foto: Maria Pålson/Försvarsmakten

– Vid alla transporter och truppförflyttningar gör vi åtgärder för att förebygga och upptäcka IED:er i vårt område. Med stöd av lokalbefolkningen, lokal polis och militär samt övriga bidrag inom Isaf får vi information om hur motståndaren agerar och kan därmed vidta åtgärder för att eliminera hotet, säger ställföreträdande chefen för första skyttekompaniet Erik Hopkins.

Med begreppet Counter IED (C-IED) menas alla åtgärder som vidtas för att eliminera IED-hotet. I Afghanistan är C-IED en viktig del inom Isaf-insatsen. Förmågor har tillförts den svenska styrkan som bland annat kan upptäcka IED längs vägar och inhämta underrättelser vid IED-attacker eller IED-fynd. Detta syftar till att motståndaren ska kunna lagföras samt att eget taktiskt uppträdande ska utvecklas. Skyddet på fordon, personlig utrustning och camper ses också över och utvecklas hela tiden.

IED-nätverken viktigast

– Men det viktigaste i strategin är att bekämpa motståndarens nätverk. Vi ska inte bara kunna röja utplacerade IED:er, utan vi vill kunna förhindra att motståndaren överhuvudtaget kan bygga och placera ut dem, säger Erik Hopkins.

Därför behövs lokalbefolkningens stöd så att den svenska styrkan får information om planerade attacker och förmågan att konstruera IED:er.

– Att påverka lokalbefolkningen, som själva drabbas mycket hårt av vägbomberna, så att deras stöd för motståndarens IED-attacker minskar är viktigt. C-IED-arbetet innehåller därför mycket underrättelsearbete och omges med stor sekretess, säger Erik Hopkins.

Röjda IED:er och bombmakare gripen

I den afghanska operation som genomförts i området väster om Mazar-e-Sharif med stöd av svenska enheter under december månad har ungefär 35 IED:er påträffats och röjts på ett kontrollerat sätt.

– Samarbetet med våra afghanska partners har fungerat väl och vi är ett stort stöd för dem eftersom vi har mer utvecklad taktik och utrustning. Samtidigt är vi beroende av deras lokalkännedom och erfarenhet, säger Andreas Eriksson som är stabsofficer för minröjningsfrågor.

– Ett annat viktigt resultat av operationen är att en känd bombmakare har gripits och nu kommer att lagföras. Detta är ett exempel på hur olika förmågor samverkar för att uppnå konkreta resultat, avslutar Erik Hopkins.

Nyligen sökte svenska enheter en väg i området väster om Mazar-e Sharif. Vägen förbinder byn Arzan Kar med den stora ringvägen och är viktig för människorna som bor i området. Vid söket närvarade också arméinspektör generalmajor Berndt Grundevik som besökte soldaterna vid den svenska styrkan under nyårshelgen.

Samordnat utvecklingsarbete

För att kunna hantera IED-hotet tittar Försvarsmakten centralt på att utveckla utbildning, forskning, teknikutveckling, hotbildsanalys och olika former av taktikanpassning. Samordning och koordinering av C IED omfattar ett flertal funktioner och involverar många förband, skolor och centrum så att vårt uppträdande i IED-miljö hela tiden kan förbättras. All personal i utlandsstyrkan får utbildning för att ha en ökad medvetenhet kring IED:er i syftet att kunna upptäcka hotet. Däremot är det endast specialutbildad personal som röjer denna typ av laddningar.