Planering för Nordic Battlegroup

Första halvåret 2011 är det andra gången Sverige leder och deltar i en EU-stridsgrupp. Hur planerar Försvarsmaktens högkvarter för en eventuell EU-insats 2011?

Stefan Jönsson, ställföreträdande planeringschef på Insatsstaben.
Stefan Jönsson, ställföreträdande planeringschef på Insatsstaben.
Stefan Jönsson, ställföreträdande planeringschef på Insatsstaben. Foto: Tomas Abrahamsson/Försvarsmakten
Stefan Jönsson, ställföreträdande planeringschef på Insatsstaben. Foto: Tomas Abrahamsson/Försvarsmakten

Intervju med överste Stefan Jönsson, ställföreträdande planeringschef (J5) vid insatsstaben i Högkvarteret.

Vem är du och vad är ditt uppdrag för Nordic Battlegroup 2011 (NBG)?
– Jag heter Stefan Jönsson och jag är överste i armén. Mitt jobb är att koordinera Högkvarterets multinationella arbete med EUs svenskledda snabbinsatstyrka Nordic Battlegroup (NBG), vilken nu, under första halvåret 2011, står i högsta beredskap för insats.

Om det blir en insats för NBG, vad gör Högkvarteret?
– Under förberedelsetiden fram till och med 2010 har vi koordinerat de deltagande ländernas förberedelser. Vi har vidare gett uppgifter till såväl styrkechefen (Force Commander) som till styrkehögkvarteret. Vi - ca 30 officerare och specialister från de nordiska länderna, varav ungefär hälften svenskar - har också själva tränat för att kunna ingå i ett aktiverat operationshögkvarter.  Det är från detta som vi, vid insats, kommer att leda operationsplaneringen.

Vilka erfarenheter har gjorts när det gäller att planera tillsammans med andra NBG-länder?
Samarbetet mellan länderna som deltar i NBG är mycket effektivt. Vi har träffats regelbundet och koordinerat förberedelsearbetet, vilket har gjort det lättare att arbeta mot gemensamma mål. Vi har vidare - självklart - byggt upp ett aktivt samarbete med EUs högkvarter i Bryssel. Slutligen har erfarenhetsutbyte med andra EU-stridsgrupper gett oss mycket.

NBG står nu i högsta EU-beredskap. Hur klar och redo för insats är stridsgruppen?
– Jag är säker på att med alla övningar, all träning och all utveckling i bagaget, har NBG full operativ kapacitet, när man nu står i högsta EU-beredskap under det första halvåret 2011.