Personalen förbereder sig för GMU

– Upp, ner, upp, ner. Om ni känner smärta i knät skattar ni hur mycket. Helena Larsson instruerar befälen på Gudhem kompani hur testet ska göras. Dagens övningar är en del i förberedelserna inför inryckningen av de första rekryterna i Skövde.

Jonas Hellstedt och kompanichef Henrik Johnsson under Optimerad utbildning som varit en del av alla de förberedelser som gjorts för att ta emot rekryterna på ett bra sätt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Anders Beckman, officer från Trängregementet som nu arbetar på Gudhem kompani, gör en del av funktionstestet av knä.
Anders Beckman, officer från Trängregementet som nu arbetar på Gudhem kompani, gör en del av funktionstestet av knä. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Helena Larsson pratar om Optimerad utbildning, som ska bidra till att skapa förutsättning för att individuellt anpassa träning och olika arbetsmoment under GMU.
Helena Larsson pratar om Optimerad utbildning, som ska bidra till att skapa förutsättning för att individuellt anpassa träning och olika arbetsmoment under GMU. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Anders Beckman, officer från Trängregementet som nu arbetar på Gudhem kompani, gör en del av funktionstestet av knä. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Helena Larsson pratar om Optimerad utbildning, som ska bidra till att skapa förutsättning för att individuellt anpassa träning och olika arbetsmoment under GMU. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Gemensam syn på utbildningen

Personalen på Gudhem är befäl från både Skaraborgs regemente och Trängregementet. De ska den 31 januari ta emot de första som på frivillig grund rycker in för att genomföra grundläggande militär utbildning, GMU.

GMU är en standardiserad utbildning som genomförs likadant i hela Försvarsmakten. Liksom tidigare grundutbildning för soldater handlar det om att utveckla grundläggande förmågor inom bland annat vapenhantering och strid, skyddtjänst och sjukvård.

Den stora skillnaden är frivilligheten hos dem som nu ska utbildas. Personalen som ska ta emot rekryterna har arbetet mycket med hur de ska genomföra utbildningen. De har bland annat diskuterat policys, regler och examination för att de ska ha en ensad grund att stå på när det är dags för inryckning.

Optimera utbildningen

Testet som befälen gör idag, är en del i det som kallas Optimera Utbildningen. Det är en metod och ett förhållningssätt för att skapa förutsättningar för att optimera individens prestationsförmåga vid utbildning och insats. Det innehåller en kartläggning av individens förmåga för att kunna jobba proaktiv med träning men också för att rehabilitera där det behövs.

Helena Larsson, som instruerar vid testet, är medicine doktor vid Försvarsmaktens HR-centrum. Hon åker runt till verksamhetsställen i Försvarsmakten för att utbilda personalen i metoden Optimera utbildning. Hon har under flera år arbetat med utbildningen och forskat i vad som kan göras för att förbättra träningsprestationerna och undvika förslitningsskador under soldatutbildning.  

Framtida kollegor

I Skövde är det befälen på Gudhem som är de första som utbildas. Detta för att de ska kunna använda metoden när deras rekryter kommer till regementet nästa vecka. Alla som rycker in har olika förmåga till fysisk prestation och det gäller att anpassa träningen så utvecklingen blir positiv. Slutmålet är att bli godkänd på GMU och uppfylla de krav som ställs för att fortsätta i Försvarsmakten – om man vill fortsätta.