ÖB vill diskutera ekonomi

ÖB Sverker Göranson vill få igång en diskussion om Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi. Ett insatsberett försvar kräver fortlöpande investeringar och dagens ekonomiska förutsättningar bedöms inte att räcka till för åren efter 2014, säger han under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

ÖB Sverker Göransons berörde ekonomin efter 2014 i sitt tal under Folk och Försvars rikskonferens. Foto: Patrick Kärrholm/Försvarsmakten

Flera äldre materielsystem måste efter 2014 moderniseras eller ersättas med nya om Sveriges försvar ska behålla operativ förmåga i paritet med omvärlden.

– Internationella studier visar att kostnader för försvarsmateriel stiger betydligt med än de index som ligger till grund för nuvarande priskompensation. Även kostnader för personal och kontinuerlig träning påverkar ekonomin, sa ÖB Sverker Göranson i sitt anförande.

Exempel på materielsystem som bör omsättas finns inom alla arenor. ÖB nämnde exempelvis JAS-plan, helikoptrar, stridsfordon, korvetter och ubåtar.

ÖB hade delat upp sitt tal i tre huvudområden. Förutom ekonomin berördes även personalförsörjningen och nationell samverkan. Han förklarade att insatserna i Adenviken och i Afghanistan likväl som träningen av Nordic Battlegroup ger ett tydligt kvitto på att soldater och sjömän håller god kvalitet.

– Men hög kompetensnivå kan bara vidmakthållas genom hög utbildnings- och träningsnivå. Försvarsmakten måste ha adekvata resurser för att rekrytera, utbilda och behålla personalen, sa ÖB Sverker Göranson.

Överbefälhavaren lyfte också fram att den nu återupptagna nationella försvarsplaneringen ställer krav på utökad samverkan med det civila samhället. Inrättandet av regionala staber är en viktig länk för att stärka samverkan på regional och lokal nivå.

Läs ÖB:s anförande i sin helhet via länken under Relaterad information.