Nytt utbildningssystem inom EOD-funktionen

Inom ramen för Försvarsmaktens centrala översyn att möta IED-hot världen över har Swedec under 2010 varit delaktig i ett utvecklingsuppdrag från Högkvarteret, HKV. Det tidigare utbildningsystemet inom ammunitionsröjningsfunktionen har helt och hållet gjorts om. Den första kursomgången är nu igång vid Swedec.

Pilotkursen för Röjningsledare tränar i nya ammunitions- och minröjningshallen vid Eksjö garnison. Foto: Maria Claesson
Löjtnant Vanja Kollmann, lärare vid Utbildningsenheten, visar brigadgeneral Bengt Svensson, chef PROD ARMÉ, grunderna i hur Minsökare 3 fungerar.
Löjtnant Vanja Kollmann, lärare vid Utbildningsenheten, visar brigadgeneral Bengt Svensson, chef PROD ARMÉ, grunderna i hur Minsökare 3 fungerar. Foto: Maria Claesson
Här tränar pilotkursens elever på hur Minsökare 3 används.
Här tränar pilotkursens elever på hur Minsökare 3 används. Foto: Maria Claesson
I Am- och Minröjhall Ränneslätt tränas kursdeltagarna i hur man använder en röjningsledares friläggningsutrustning även under vinterhalvåret.
I Am- och Minröjhall Ränneslätt tränas kursdeltagarna i hur man använder en röjningsledares friläggningsutrustning även under vinterhalvåret. Foto: Maria Claesson
Löjtnant Vanja Kollmann, lärare vid Utbildningsenheten, visar brigadgeneral Bengt Svensson, chef PROD ARMÉ, grunderna i hur Minsökare 3 fungerar. Foto: Maria Claesson
Här tränar pilotkursens elever på hur Minsökare 3 används. Foto: Maria Claesson
I Am- och Minröjhall Ränneslätt tränas kursdeltagarna i hur man använder en röjningsledares friläggningsutrustning även under vinterhalvåret. Foto: Maria Claesson

Samtliga röjningsledare inom minröjning, röjning av konventionell ammunition, CMD, samt inom röjning av improviserat tillverkade bomber, IEDD, har tidigare behövt gå en mycket lång utbildningsstege. Den långa utbildningsprocessen har gjort att det blivit personalbrist inom ammunitionsröjningsfunktionen.

Det nya korta komprimerade utbildningssystem, som Swedec personal vid Kompetensavdelningen varit med att ta fram, har startats upp i form av en Pilotkurs. Eleverna som går första omgången är de lärare och nyrekryterade som sedan ska bli lärare vid Swedec och leda utbildningarna de kommande åren.

Besök

Första kursveckan besökte chefen PROD ARMÉ, brigadgeneral Bengt Svensson, som är ansvarig uppdragsgivare vid HKV, Utbildningsenheten och Pilotkursen på Swedec. Under hans besök fick han se kursdeltagarna utbildas och tränas i utbildningssteg 1, i form av två täter. 

Minsökare 3 var ett av de redskap, en röjningsledare ska behärska, som förevisades. Brigadgeneralen själv prövade också på att minsöka.

I en annan del av hallen, där en mindre skogsdunge stod tillfälligt uppriggad, övades eleverna i att lokalisera trådminor och hur friläggningsutrustningen, som ingår i en röjningsledares utrustning, ska användas. 

–Jag ser med tillförsikt fram mot resultatet av det nya utbildningssystemet, summerade den positive brigadgeneralen dagen.  

Pilotkursen

Major Mikael Engdahl, chef för Materielavdelningen på Swedec Utvecklingsenhet, som tilldelats rollen som kursansvarig för Pilotkursen är lugn inför uppgiften.

–Det är ett bra koncept vi har tagit fram. Pilotkursen är igång och vi har kontroll över läget. Jag är lugn inför uppgiften och jag vet vad jag gör.  

Uppgift och framtid

Uppgiften HKV ställt till fältarbetsfunktionen, vilken chefen vid Göta ingenjörregemente haft samordningsansvar för under 2010, har för Swedec personal innefattat att utveckla ett nytt utbildningssystem. Det tidigare långa och omständiga utbildningssystemet har kastats om så att alla olika röjningsledarfunktioner startar ihop i en grundkurs. Sedan går utbildningen vidare var för sig i de tre olika funktionsleden; Minröjning, CMD samt IEDD.

Swedec skall framöver stå för utbildning inom ammunitionsröjning medan till exempel Göta ingenjörregemente, Ing 2, och andra förband i landet med Insatsorganisation, IO, skall organisera gruppträningen av soldater inför insats. 

Soldaterna återkommer sedan till Swedec för behörighetsprövning i Eksjö och certifiering inför utlandstjänstgöring.