Nu behövs helikopterpersonalen i Afghanistan

Den internationella arbetsskyldigheten inom Försvarsmakten tas nu i bruk. I samband med att Sverige ska förstärka insatsen i Afghanistan med helikoptrar med sjukvårdsförmåga, har helikopterflottiljens chef nu beordrat personal att åka.

Helikopterflottiljens chef har nu beordrat personal att åka till Afghanistan för att förstärka insatsen med helikoptrar med sjukvårdsförmåga. Foto: Försvarsmakten

– All personal som ingått under uppbyggnaden av helikopterenheten behövs för att kunna genomföra insatsen, säger chefen för helikopterflottiljen, överste Magnus Westerlund, som nu utnyttjar den internationella arbetsskyldigheten och ger order om vilka som ska delta.

Sverige ska bidra med en helikopterenhet - två helikoptrar med sjukvårdsförmåga - till den internationella Isaf-insatsen i Afghanistan från och med den 1 april 2011. Men vägen att färdigställa helikopterbidraget har varit både lång och krokig. Modifieringen av de två superpuma-helikoptrarna blev försenad och det var också problem med leverans av utrustning.

– Personalen är förberedd och utbildad, och det är därför naturligt att de får en order att genomföra insats. Det är ett krav från min sida att enheten tilldelas uppgifter som är i balans med personalens förmåga och utbildningsstatus. Detta regleras genom att vid behov lägga nationella begränsningar på vårt deltagande. Det är min fasta övertygelse att helikopterenheten kommer att lösa ålagda uppgifter framgångsrikt, säger Magnus Westerlund.

Försvarsmakten har infört internationell arbetsskyldighet för all personal som en konsekvens av Riksdagens beslut 2009 om ny inriktning och uppgifter för försvaret.