Livgardet till Kosovo och Afghanistan 2011

Under 2011 tar Livgardet över stafettpinnen både i Kosovo och i Afghanistan. Livgardet har ansvarat för att sätta upp KS23, som tar över i Kosovo i mars samt OMLT Kandak, FS21 som tar över som mentorer åt den afghanska armén i maj. Inom kort påbörjar förbanden sina respektive utbildningar, som genomförs på Livgardet.

Livgardets insatser 2011 innefattar uppdrag i Afghanistan, Kosovo och för Nordic Battlegroup. Vecka 4 och 5 rycker KS och FS in för träning på Livgardet. Bild från träning FS19. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
- Jag ser fram emot att arbeta med KS23, säger kontingentschef Anders Stach.
- Jag ser fram emot att arbeta med KS23, säger kontingentschef Anders Stach. Foto: Försvarsmakten
- Jag ser fram emot att arbeta med KS23, säger kontingentschef Anders Stach. Foto: Försvarsmakten

– Dessa uppdrag har prioriterats och chefer ur insatsförband har på ett tidigt stadium varit delaktiga i att rekryterat personal, säger överste Håkan Hedlund, chef Livgardet. Utlandsstyrkan (US) upphörde den 1 januari och det är nu än mer av vikt att regementets personal ställer upp när vi får insatsuppdrag. Det är bra att ansvaret nu bärs av förband istället för av tillfälligt rekryterade enheter. FS21 och KS23 är de första insatsstyrkorna som roterar efter US upphörande och det ska bli spännande att dra erfarenheter från det. Jag önskar de all lycka inför deras viktiga värv för en fredligare värld.

Kosovo är ett land som är på god väg att stå på egna ben. Den svenska insatsen i landet har därför successivt minskat i omfattning. För närvarande består styrkan (KS22) av cirka 100 personer. Sverige följer KFOR:s (Kosovo Force) utvecklig med att implementera ett mer renodlat observatörskoncept och bidrar i huvudsak med samverkans- och underrättelsepersonal. Från och med nu omfattar styrkan därmed inte något skyttekompani.
– Vårt uppdrag är att följa upp säkerhetsreformeringen och demokratiseringsprocessen, som pågår i landet, säger överstelöjtnant Anders Stach, chef för KS23.

Livgardet har ansvarat för att sätta upp KS23, som tar över i Kosovo i mars. KS23 består av cirka 70 personer. Chefen kommer att vara stationerad vid högkvarteret i Pristina tillsammans med stabspersonal. I övrigt består styrkan av rådgivare inom säkerhetssektorreformen (SSR), en underhållsenhet (NSE), en underrättelseenhet (NIC), två samverkansgrupper (LMT) och en lednings-/samordningsenhet för samverkansgrupper. De svenska samverkansgrupperna kommer att vara grupperade i Pristina och Gracanica.

I slutet av januari rycker KS23 in på Livgardet för utbildning inför sin insats. Den 21 mars tar de över verksamheten efter KS22, som varit i Kosovo sedan oktober 2010.

Ett annat viktigt uppdrag för Livgardet 2011 är OMLT Kandak, FS21, som åker till Afganistan i maj. OMLT står för Operational Mentoring and Liasion Team och avser de svenska officerare och soldater som stödjer, mentorerar och samverkar med den afghanska armén, ANA. Det är ANA som har befälet och leder verksamheten. Det långsiktiga målet är att ANA ska leda och sköta säkerheten självständigt.
– Vi är kittet mellan ANA och förstärkningsstyrkor från ISAF, säger major Magnus Gerhardsson, ställföreträdande chef för OMLT Kandak.

Enheten kommer att ha sin bas i Sheberghan på en svenskbyggd camp, men mentorerna kommer i praktiken att sova och bo med soldaterna i fält och ha basen som återhämtningsplats. Uppgiften att leva och jobba med afghanska armén är starkt förknippad med en hög säkerhetsrisk.
– Det är ett riskfyllt, men viktigt uppdrag. Mentorering är nyckeln till framgång på alla nivåer i Afghanistan. Även om vi inte kan göra en revolution på våra 30 veckor, kommer vi att se vissa förbättringar även på kort sikt, säger Magnus Gerhardsson.

Utöver de två uppdragen, KS23 och FS21, deltar Livgardet i Nordic Battlegroup och i pågående internationella insatser med enheter ur 13.Säkerhetsbataljon och militärpoliskompanierna.