Livgardet 490 år

Fredagen den 14 januari hade Livgardet högtidsdag. Då var det 490 år sedan allmogen i Dalarna valde Gustav Vasa som hövitsman och tilldelade honom 16 dalkarlar som skulle svara för hans säkerhet.

Livgardets 490-årsdag firades högtidligt med musik av Fältpiparkåren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Representanter från Orsa kompani och Falu militärhistoriska förening tågar in med Mora kompanis fana under Livgardets 490-årsfirande.
Representanter från Orsa kompani och Falu militärhistoriska förening tågar in med Mora kompanis fana under Livgardets 490-årsfirande. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under ceremonin bar representanterna från Falu militärhistoriska förening traditionsenlig uniform av 1806 års modell.
Under ceremonin bar representanterna från Falu militärhistoriska förening traditionsenlig uniform av 1806 års modell. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Representanter från Orsa kompani och Falu militärhistoriska förening tågar in med Mora kompanis fana under Livgardets 490-årsfirande. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under ceremonin bar representanterna från Falu militärhistoriska förening traditionsenlig uniform av 1806 års modell. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Dessa 16 karlar blev de första livgardisterna, och deras uppgift var att skydda den blivande kungen i egenskap av livvakter under befrielsekampen mot den danske unionskungen. När Gustav Vasa utropades till kung och Stockholms slott föll i hans händer år 1523 utposterades livvaktsstyrkan runt slottsmurarna. Sedan dess har Livgardet varit nära förknippat med skyddet av den svenska regenten.

Inbjudna dalkarlar

Under ceremonin på Livgardet deltog bland annat Fältpiparkåren, Musketerarkåren och representanter från Orsa kompani och Falu militärhistoriska förening. Eftersom Livgardets nära 500-åriga historia började i Mora fördes även Mora kompanis fana.
– Att få bli inbjudna hit och vara delaktiga i Livgardets 490-årsfirande känns mycket bra. Det var ett värdigt firande, och den historiska kopplingen var tydlig, sa löjtnant Kenth Persson från Falu militärhistoriska förening.

Nygammalt yrke återuppstår

Under 2011 kommer anställda vid Livgardet åter att bära huvuddelen av högvaktstjänstgöringen runt slottet. Det betyder att män och kvinnor kan ta anställning vid Livgardet med inriktning mot statsceremoniell tjänst där bevakning av de kungliga slotten ingår. Redan nu har ett 30-tal gruppchefer påbörjat sina anställningar på livskvadron och livkompaniet, som ansvarar för dessa uppgifter.