Krigets lagar gäller

Under väpnade konflikter finns olika konventioner och lagar som styr militärens våldsanvändning, för att undvika mer våld än nöden kräver i strid och stridsliknande situationer. Enkelt uttryckt: ”soldatregler”.

Soldater måste ingripa om man upptäcker brott mot krigets lagar, även i samarbetet med andra nationer. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang.) Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Med soldatkortet är det som med sjukvårdstjänst, det behöver övas och studeras kontinuerligt.
Med soldatkortet är det som med sjukvårdstjänst, det behöver övas och studeras kontinuerligt. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Med soldatkortet är det som med sjukvårdstjänst, det behöver övas och studeras kontinuerligt. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan har sedan träningsstart, i våras, behandlat och studerat soldatreglerna noga, för att kunna agera rätt i insatsområdet. Förbandet känner sig också förberett på att ingripa och förebygga brott mot soldatreglerna.

Försvarsmakten har utbildat de förband som är på väg till utlandstjänst i krigets lagar, som en obligatorisk del av insatsutbildningen. Efter avslutad utbildning ska all personal ha en klar uppfattning om vilka krav som ställs på den enskilde soldaten i en väpnad konflikt. Krigets lagar, som även kallas ”soldatregler”, är ett viktigt verktyg för att undvika mer våld än nöden kräver i en strid eller stridsliknande situation. Ställföreträdande chef för skyttekompaniet, kapten Erik Hopkins, säger att han känner sig nöjd och trygg med den utbildning som förbandet har fått. Varken han själv eller övriga i kompaniet gör skillnad på den teoretiska diskussionen om krigets lagar eller vad som sker ute på fältet, resonerar han.

– Utbildningen har genomförts i flera steg. Högkvarterets juridiska stab höll en väldigt bra utbildning under insatsutbildningen på Livgardet. Den var konkret och beskrev med realistiska och praktiska exempel hur soldatreglerna ska tillämpas. Därefter har vi haft fler genomgångar med förbandets juridiska rådgivare, här i insatsområdet, kopplat till soldatreglerna, säger Erik Hopkins.

Ett soldatkort med åtta regler sammanfattar utbildningen om krigets lagar. Kortet är utformat på ett sådant vis att soldaten ska kunna bära med sig kortet i uniformsfickan. På kortet finns också beskrivet hur soldaten ska förhålla sig till våldsanvändning.

– Soldatkortet ska läsas innan en strid och inte under en strid, så att soldaten vet hur han eller hon ska agera på fältet. Med soldatkortet är det som med sjukvård, det behöver övas och studeras kontinuerligt, berättar Erik Hopkins medan han demonstrativt håller upp ”Soldatkort FS20”.
– Alla soldater känner till soldatreglerna.

Erik Hopkins påpekar också vilket ansvar som följer med hans yrke, i förhållande till krigets lagar och soldatkortets åttonde och sista punkt.
– Om vi ser någon som bryter mot soldatreglerna – krigets lagar – så avbryter vi det med en gång. Vi har en skyldighet att göra det och personen i fråga ska ställas till svars för brottet. Det gäller även när vi samarbetar med andra nationer och de afghanska säkerhetsstyrkorna.

När soldaten har använt våld ska alltid en Battle Damage Assessment (BDA) göras – en utvärdering av striden – så snart som möjligt. Utvärderingen ska bland annat innefatta antalet skadade och döda. På fältet ska soldaten ta hand om dessa, om möjligheten finns. Om en BDA inte kan genomföras direkt, beror det ofta på att utvärderingen skulle kunna riskera fler förluster bland de stridande eller utsätta civila för livshotande situationer. Dessutom medför de stora riskerna, exempelvis IED:er i området samt fler eldöverfall, som regel begränsningar för militär trupp att undersöka det aktuella området omedelbart efter stridskontakten.
Vid en BDA, dagen efter, är oftast alla spår undanröjda.